„W Wilnie liczymy na pierwsze miejsce pod względem zdobytej liczby mandatów” - powiedział dziennikarzom Tomaszewski po oddaniu głosu. „To by było nasze ogromne zwycięstwo” - dodał.

Obecnie AWPL-ZChR w 51-osobowej Radzie Samorządu Wilna dysponuje 10 mandatami i jest w niej drugim ugrupowaniem pod względem liczby radnych.

Tomaszewski liczy też na dobry wynik wyborów w rejonach trockim, święciańskim i w Wisaginie, a także na zachowanie obecnej dominującej pozycji w rejonach wileńskim i solecznickim oraz stanowisk dwóch merów w tych dwóch rejonach. O reelekcję w rejonie wileńskim walczy mer Maria Rekść, a w rejonie solecznickim – Zdzisław Palewicz.

AWPL-ZChR, która obecnie w całym kraju ma 65 radnych, w wyborach wystawiła 10 list wyborczych do rad rejonowych i miejskich, w sumie - 337 kandydatów. Są to nie tylko Polacy, ale także Białorusini, Tatarzy, Rosjanie, Litwini, Żydzi i Ukraińcy. W sześciu z dziesięciu samorządów AWPL-ZChR startuje w koalicji z Aliansem Rosjan.

Samodzielnie AWPL-ZChR występuje w rejonach: jezioroskim, ignalińskim, szyrwinckim i elektreńskim. Wspólnie z Aliansem Rosjan: w Wilnie, Wisaginie, w rejonach wileńskim, solecznickim, święciańskim oraz trockim. Wspólnie z Rosjanami AWPL-ZChR walczy o stanowiska ośmiu merów. W Wilnie o fotel szefa miasta ubiega się m.in. Edyta Tamosziunaite z AWPL-ZChR, obecna wicemer stolicy Litwy.

Z Wilna Aleksandra Akińczo (PAP)