Szijjarto oświadczył, że po pandemii niemal nic nie będzie na świecie takie samo, jak dawniej, i dotyczy to także kwestii politycznych – nie jest wcale pewne, jakie będą stosunki sił w tym nowym świecie, i Unia Europejska też będzie musiała uczestniczyć w rywalizacji.

„W interesie UE, w tym Węgier, leży, by UE zajęła w tym nowym porządku światowym jak najmocniejszą pozycję. Dlatego będziemy potrzebowali zewnętrznych partnerów i sojuszników.(…) Dlatego popieramy każdą politykę UE zajmującą się wymiarem zewnętrznym, w tym program Partnerstwa Wschodniego” – oznajmił Szijjarto po wideokonferencji z udziałem szefów dyplomacji Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.

Według niego w ostatnim czasie znaczenie Partnerstwa Wschodniego podnoszono w UE „tylko w słowach”, ale nie dochodziło do żadnych merytorycznych postępów.

„My zaś mamy cztery konkretne propozycje dotyczące czterech krajów PW: aby UE przekazała Mołdawii obiecane już wcześniej wsparcie finansowe, z Azerbejdżanem trzeba by wreszcie zamknąć negocjacje dotyczące kompleksowego porozumienia o partnerstwie i je podpisać. Zważywszy, że Azerbejdżan stale zwiększa eksploatację swych złóż gazu,(…) będzie odgrywać w przyszłości ważną rolę w zaopatrzeniu energetycznym” – powiedział Szijjarto.

Po trzecie, podkreślił, trzeba znieść sankcje wobec Białorusi, po czwarte zaś nie należy blokować zbliżenia Gruzji z NATO.

Reklama

Minister poinformował, że w ciągu ostatnich 2 lat Węgry wspomogły kraje Partnerstwa w ramach różnych programów rozwojowych sumą 25 mln dolarów i co roku udostępnianych jest 460 stypendiów dla uczniów z krajów Partnerstwa Wschodniego. Państwa Grupy Wyszehradzkiej udzieliły krajom PW wsparcia wysokości 12 mln euro i zapewniły 1700 półrocznych stypendiów.

18 czerwca odbędzie się szczyt Partnerstwa Wschodniego w formacie wideo. W spotkaniu wezmą też udział przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz szef unijnej dyplomacji Josep Borell. Na szczycie ma nastąpić przegląd rezultatów osiągniętych od poprzedniego spotkania na najwyższym szczeblu, które miało miejsce w 2017 r. Liderzy mają też zatwierdzić długoterminowe cele polityczne, wyznaczyć kierunek dalszego zacieśniania współpracy oraz dać mandat do prowadzenia prac przygotowawczych nad następną serią celów na okres po 2020 r.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska (PAP)