Podczas debaty w Zgromadzeniu Republiki Mendes Godinho poinformowała, że między marcem a grudniem 2020 roku w ramach różnorodnych programów wsparcia rząd skierował do obywateli i spółek łączną kwotę 3,4 mld euro.

Przedstawicielka socjalistycznego gabinetu premiera Antonia Costy oszacowała, że dodatkowe 880 mln euro rząd wydał na pomoc dla Portugalczyków poszkodowanych wskutek epidemii koronawirusa w pierwszym kwartale 2021 roku.

Mendes Godinho odrzuciła oskarżenia posłów opozycji, domagających się większych wypłat z budżetu państwa na pomoc dla obywateli, którzy ucierpieli w rezultacie koronakryzysu. Wskazała, że zarzuty o zaniedbywaniu obywateli podczas pandemii są nieuzasadnione.

"Nasz rząd stale troszczy się o ofiary koronakryzysu (...), czego dowodem może być fakt, że uruchomiliśmy nienotowaną wcześniej pomoc, aby wesprzeć możliwie największą liczbę obywateli" - oświadczyła Mendes Godinho, zaznaczając przy tym, że zmuszanie rządu do wydatków niezaplanowanych w budżecie na 2021 rok niesie ze sobą ryzyko poważnego zachwiania finansami publicznymi kraju.

Także przemawiający w parlamencie minister gospodarki Pedro Siza Vieira podkreślił "wysiłek rządu w ograniczaniu efektów koronakryzysu". Wskazując, że tegoroczne wsparcie ze strony państwa kierowane jest głównie do sektorów najbardziej poszkodowanych przez pandemię zaznaczył, że "nie należy oczekiwać, iż pomoc rządowa zaradzi wszystkim negatywnym skutkom koronakryzysu".