"To nowe i kompleksowe porozumienie zawarte z największą jak dotąd grupą krajów partnerskich stanowi istotne polityczne osiągnięcie i punkt zwrotny. W obliczu nowych realiów międzynarodowych i nowych wyzwań z nimi związanych oczekuje się, że umowa ta będzie przełomem w zacieśnianiu dwustronnych stosunków UE z poszczególnymi państwami OACP i z regionami, w których leżą. Zapewni to partnerstwu OACPS–UE pozycję międzynarodowej siły, której przyświecają wspólne cele i ambicje na szczeblu światowym" - oświadczyła komisarz do spraw partnerstw międzynarodowych i główny negocjator ze strony UE Jutta Urpilainen.

UE oraz członkowie OACPS reprezentują łącznie ponad 1,5 mld mieszkańców Ziemi i zajmują ponad połowę miejsc w Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Oficjalne podpisanie umowy ma nastąpić w drugiej połowie 2021 r.

Jak przekonują negocjatorzy, nowe porozumienie "stwarza grunt pod tworzenie sojuszy i wprowadzenie jeszcze bardziej skoordynowanych działań na arenie międzynarodowej".

Jego strony zobowiązują się do "unowocześnienia współpracy, rozszerzając zakres i skalę ambicji UE i OACPS".

Z Brukseli Artur Ciechanowicz (PAP)

asc/ tebe/