"Przyjęliśmy do wiadomości ustawę uchwaloną przez parlament duński (...). Podzielamy obawy wyrażane przez Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców, zarówno dotyczące zgodności projektu ustawy z międzynarodowymi zobowiązaniami Danii, jak i ryzyka podważenia fundamentów systemu ochrony międzynarodowej uchodźców na świecie" - powiedział rzecznik KE Adalbert Jahnz.

Dodał, że unijny pakt o migracji i azylu opiera się na prawie do azylu jako podstawowym prawie w Unii Europejskiej, gwarantowanym przez Kartę Praw Podstawowych UE.

"Komisja dokładnie przeanalizuje duńskie przepisy w oczekiwaniu na ich wejście w życie, zanim podejmie decyzję o dalszych krokach" - dodał.

Duński parlament Folketinget przyjął w czwartek ustawę umożliwiającą rozpatrywanie wniosków o azyl w tym kraju poza granicami UE. Dzięki temu będą mogły powstawać ośrodki recepcyjne w innych krajach niż Dania, m.in. w Rwandzie.

Reklama

Ustawa została przyjęta zdecydowaną większością głosów: rządzącej Danią socjaldemokracji oraz centroprawicowej opozycji.

Według ministra ds. imigracji i integracji Mattiasa Tesfaye, którego ojciec przybył do Danii jako uchodźca z Etiopii, "obecny system azylowy nie sprawdza się". W jego opinii jednym z rozwiązań jest utworzenie ośrodków recepcyjnych poza granicami UE, na terytorium państw trzecich. "Wówczas uchodźcy nie będą musieli płacić przemytnikom za miejsce na gumowej łodzi, a my zaoszczędzimy 300 tys. koron rocznie (ok. 40 tys, euro). Tyle wydajemy na każdego imigranta, który odmawia powrotu do domu" - tłumaczy.

Tesfaye twierdzi, że rząd "sporządził listę kilka krajów, z którymi jest możliwość nawiązania współpracy w zakresie utworzenia ośrodków dla azylantów". Wśród nich są m.in. Rwanda, Tunezja, Etiopia oraz Egipt - podała w czwartek gazeta "Jyllands-Posten".

Dania od 2005 roku nie przyjmuje wniosków o azyl w swoich placówkach dyplomatycznych.

W opinii duńskiego rządu zakwaterowanie osób starających się o azyl w państwie trzecim oraz rozpatrywanie tam wniosków nie stanowi naruszenia zobowiązań Danii wobec UE ani umów międzynarodowych.

Wcześniej duńską propozycję utworzenia ośrodków dla imigrantów w państwach trzecich skrytykował urząd wysokiego komisarza ONZ ds. uchodźców UNHCR. O tym zamiarze chłodno wypowiadała się również komisarz ds. wewnętrznych UE Ylva Johansson.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)

luo/ mars/