Od ostatniego czwartku 40 proc. szczepionek przeciw Covid-19 podawanych na całym świecie trafiło do ludzi w 27 bogatych krajach, które stanowią 11 proc. światowej populacji.

Według analizy danych zebranych przez Bloomberg Vaccine Tracker kraje, które stanowią 11 proc. najmniej zamożnej części świata otrzymały zaledwie 1,6 proc. podanych dotychczas szczepionek Covid-19. Innymi słowy, kraje o najwyższych dochodach szczepią się 25 razy szybciej niż państwa najbiedniejsze.

Baza danych Bloomberga dotycząca szczepień na Covid-19 obejmuje ponad 726 milionów dawek podanych w 154 krajach.

Na przykład Stany Zjednoczone odpowiadają za 24 proc. szczepień na świecie, ale populacja USA to tylko 4,3 proc. populacji świata, podczas gdy Pakistan ma 0,1 proc. wyszczepialności dla ludności stanowiącej 2,7 proc. światowej populacji. Taki wzorzec powtarza się na całym świecie i zgodnie z odrębną analizą umów dotyczących zakupu szczepionek, jest to następstwem wysiłków zamożnych krajów, aby dokonać przedpremierowego zakupu miliardów dawek szczepionek, wystarczających do pokrycia ich populacji kilkakrotnie.

Stany Zjednoczone są na dobrej drodze do objęcia szczepieniami 75 proc. swoich mieszkańców w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Tymczasem prawie połowa krajów nadal nie osiągnęła 1 proc. swojej populacji. Obliczenia rozbieżności nie uwzględniają ponad 40 krajów, w większości najbiedniejszych, które nie mają jeszcze publicznych danych o szczepieniach. Te niezbadane kraje stanowią prawie 8 proc. światowej populacji.

Świat różnic

Nie ma mechanizmu zapewniającego sprawiedliwą dystrybucję szczepionek na całym świecie. Gdyby wszystkie szczepionki na świecie były rozprowadzane w oparciu o populację, to dawki podane przez Stany Zjednoczone przewyższałyby prawie sześciokrotnie liczbę dawek wynikającą z udziału populacyjnego.

Wielka Brytania wykorzystałaby siedmiokrotnie swój przydział ważony liczbą ludności (przewyższając dwukrotny udział UE). Na szczycie listy znajdują się Zjednoczone Emiraty Arabskie i Izrael. ZEA podały dziewięciokrotnie więcej szczepionek niż wynika to z udziału populacji, natomiast Izrael 12-krotnie przewyższył udział pod względem liczby ludności.

Chiny zaszczepiły swoich mieszkańców w tempie mniej więcej zgodnym ze średnią światową - podając 20 proc. światowych szczepień dla 18 proc. światowej populacji. Państwo Środka eksportuje również szczepionki do mniej zamożnych krajów, czasami bezpłatnie.

Najmniej zamożny kontynent świata, Afryka, jest również najmniej zaszczepiony. Spośród 54 krajów tylko trzy państwa zaszczepiły ponad 1 proc. swojej populacji. Dane z ponad 20 państw nie są jeszcze dostępne.