Liczba osób w wieku powyżej 80 lat wzrosła o 270 tys. w porównaniu z poprzednim rokiem, osiągając 10,1 proc. całkowitej populacji Japonii wynoszącej ok. 124,6 mln.

Ministerstwo podkreśliło jednocześnie w komunikacie, że Japonia ma nadal największy odsetek osób starszych na świecie, czyli tych w wieku 65 lat i więcej. W ubiegłym roku stanowiły one 29,1 proc. (36,23 mln) populacji.

Na drugim i trzecim miejscu w tej klasyfikacji plasują się Włochy i Finlandia, gdzie te grupy stanowią odpowiednio 24,5 proc. i 23,6 proc. populacji – podaje agencja Kyodo.

Od dziesięcioleci populacja Japonii kurczy się i szybko starzeje, ponieważ młodzi ludzie coraz później decyduje się na małżeństwo i dzieci. Rząd Japonii odnotowuje rosnące koszty opieki nad osobami starszymi, przy niewystarczającej liczbie młodych ludzi do obsadzenia miejsc pracy i opłacenia programów społecznych i socjalnych.

Reklama

Ilu seniorów pracuje w Japonii?

W wyniku tego liczba osób powyżej 65. roku życia, które pozostają aktywne zawodowo sukcesywnie rośnie od 19 lat i w ubiegłym roku osiągnęła 9,12 mln, co oznacza, że co niemal czwarta osoba w tej grupie wiekowej nadal pracuje. Osoby starsze stanowią 13,6 proc. całkowitej siły roboczej w kraju.

Wskaźnik zatrudnienia wśród seniorów w wieku 65–69 wyniósł 50,8 proc., a w grupie 70–74 lata aż 33,5 proc.

Narodowy Instytut Badań nad Ludnością przewiduje, że osoby w wieku 65 lat i więcej będą stanowić 34,8 proc. całkowitej populacji w 2040 r., kiedy do tej grupy dołączy drugie pokolenie wyżu demograficznego urodzone w latach 1971-1974.

Starzejące się społeczeństwo przekłada się na rosnące nakłady na ubezpieczenia społeczne, które obecnie stanowią około jednej trzeciej rocznych wydatków rządowych.

Ministerstwo Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej zwróciło się do rządu o zarezerwowanie w budżecie na przyszły rok 33,73 biliona jenów (991 miliardów złotych), co stanowi wzrost o około 587 miliardów jenów w porównaniu z początkowym budżetem na bieżący rok fiskalny. (PAP)