"Bundeswehra ma do spełnienia trzy zadania: obrona narodowa i sojusznicza, a także międzynarodowe operacje kryzysowe. Do tego potrzebuje zdolności, wspartych materiałami i personelem" - podkreślił Pistorius w wywiadzie.

"Wszyscy wiemy, że istniejących luk nie da się całkowicie zlikwidować do 2030 roku. Dlatego musimy ustalić priorytety" - dodał minister.

Jednym z tych priorytetów jest ochrona wschodniej flanki NATO. "Dla nas oznacza to zbudowanie w pełni wyposażonej dywizji do 2025 roku i wniesienie odpowiedniego wkładu do sił reagowania NATO" - wyjaśnił Pistorius.

Reklama