W stolicy Bawarii w piątek rozpoczęła się 60. Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa, która trwać będzie do niedzieli. Wśród gości tegorocznego forum są rządzący z około 50 krajów.

"Mnożą się kryzysy związane z rywalizacją i bezkarnością"

W ocenie Guterresa, obecny globalny porządek nie służy wszystkim. "W rzeczywistości poszedłbym dalej i powiedział: nie służy nikomu" – ocenił sekretarz generalny ONZ.

Reklama

"Nasz świat stoi w obliczu egzystencjalnych wyzwań, ale globalna społeczność jest bardziej rozdrobniona i podzielona niż kiedykolwiek w ciągu ostatnich 75 lat" - podkreślił.

Guterres wskazał na podziały między narodami, które szukają własnych korzyści, zamiast - jak podkreślił - dążyć wspólnie do poprawy sytuacji na świecie, co sprawia, że agresorzy "robią co im się podoba, bez żadnej odpowiedzialności".

"Mnożą się kryzysy związane z rywalizacją i bezkarnością" – kontynuował. "Gdyby państwa wypełniały swoje zobowiązania wynikające z Karty Narodów Zjednoczonych, każdy człowiek na ziemi żyłby w pokoju i godności" – zauważył.

"Przerażający dowód na impas w relacjach międzynarodowych"

Odnosząc się do sytuacji w Strefie Gazy, stwierdził, że jest ona "przerażającym dowodem na impas w relacjach międzynarodowych".

"Nic nie może usprawiedliwić bezsensownych ataków przeprowadzonych przez Hamas 7 października" – podkreślił, dodając, że "nic nie może usprawiedliwić zbiorowej kary dla narodu palestyńskiego w odpowiedzi militarnej Izraela".

"Wielokrotnie wzywałem do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia wszystkich zakładników oraz humanitarnego zawieszenia broni" - przypomniał i dodał, że musi to być podstawą konkretnych i nieodwracalnych kroków w kierunku rozwiązania dwupaństwowego.

Co dalej z sytuacją na Ukrainie?

Guterres wyraził również "pilną potrzebę" - jak to ujął - "sprawiedliwego i trwałego pokoju dla Ukrainy, Rosji i świata", dodając, że pokój ten powinien być zgodny z Kartą Narodów Zjednoczonych i prawem międzynarodowym.

Na zakończenie portugalski polityk wyjaśnił, że "Nowa Agenda dla Pokoju", która zostanie omówiona na Szczycie Przyszłości we wrześniu, ma na celu aktualizację systemów bezpieczeństwa zbiorowego w oparciu o bardziej kompleksowy i inkluzywny multilateralizm dla świata w okresie transformacji.