Nowe środki na rzecz zwiększenia liczby rodzących się dzieci mają zostać uwzględnione w pięcioletnim planie rozwoju gospodarczego na lata 2021-2025, który zostanie prawdopodobnie ogłoszony na sesji chińskiego parlamentu w przyszłym roku – przekazał dziennik „China Daily”.

Według cytowanych przez gazetę ekspertów w ciągu najbliższych pięciu lat spodziewane jest dalsze rozluźnienie kontroli urodzeń oraz „szerokie wsparcie społeczne i ekonomiczne”.

„Powszechna polityka drugiego dziecka nie oznacza pod żadnym względem końca optymalizacji polityki planowania rodziny. Kolejne inkluzywne środki demograficzne zostaną wprowadzone, by poprawić dzietność, jakość siły roboczej i strukturę populacji” – ocenił wiceprzewodniczący Chińskiej Agencji Populacji Yuan Xin.

Komunistyczne władze ChRL wprowadziły w 1978 roku surową kontrolę urodzeń, tłumacząc to negatywnym wpływem szybkiego wzrostu liczby mieszkańców na rozwój gospodarczy kraju. Szacuje się, że „polityka jednego dziecka” w Chinach zapobiegła co najmniej 400 mln narodzin.

Reklama

Z biegiem lat przepisy stopniowo łagodzono, a od początku 2016 roku wszyscy Chińczycy mogą już mieć co najmniej dwoje dzieci. Przejście do „polityki dwojga dzieci” nie odwróciło jednak trendu spadającej liczby urodzeń, a kraj wciąż mierzy się z poważnym problemem starzenia się społeczeństwa i zmniejszania się siły roboczej.

W 2019 roku w Chinach urodziło się 14,65 mln dzieci, co przekłada się na współczynnik urodzeń na poziomie 10,5 na 1000 mieszkańców – najniższy od 1952 roku. Pod koniec zeszłego roku w kraju mieszkało 254 mln osób w wieku co najmniej 60 lat i stanowiły one 18,1 proc. wszystkich mieszkańców.

Według prognoz demografów liczba takich osób wzrośnie do 300 mln przed 2025 rokiem i do 400 mln przed rokiem 2035, zwiększając obciążenie krajowej służby zdrowia i systemu opieki społecznej. Do 2050 roku liczba Chińczyków w wieku produkcyjnym może się natomiast obniżyć o 200 mln.

Z Kantonu Andrzej Borowiak (PAP)