Według analityków banku azjatycki eksport może odnotować tak dobre wyniki dzięki postępującemu globalnemu ożywieniu, trendowi reflacyjnemu oraz pakietom stymulacyjnym, które w swoich gospodarkach wdrażają Stany Zjednoczone oraz inne kraje.

Lekko poniżej 20 proc. w ujęciu dolarowym ma zyskać również sama wartość eksportowanych towarów i usług. Tym samym prognozowane jest największe odbicie ich cen od 1998 r.

Najszybciej będzie rósł eksport krajów z silnym sektorem technologicznym

Eksport usług ma rosnąć wolniej niż towarów. Najszybciej będzie rósł eksport krajów, w których silny jest sektor technologiczny - prognozuje Goldman Sachs. To m.in. Wietnam, Chiny, Korea Południowa i Tajwan.

Tajlandia, której gospodarka jest skoncentrowana przede wszystkim na turystyce, będzie obserwowała najpowolniejsze odbicie eksportu - czytamy w raporcie.

W ujęciu dolarowym eksport 14 krajów regionu Azji Południowo-Wschodniej wzrósł w grudniu ub.r. o 13 proc. względem 2019 r.

Analitycy banku oceniają, że w 28 monitorowanych przez nich gospodarkach udział sektora usługowego w całej produkcji w ciągu 2021 r. będzie notował duży wzrost, lecz do poziomu sprzed pandemii koronawirusa powróci dopiero pod koniec 2023 r.

W regionie azjatyckim wartość eksportu ma być silnie związana z cenami mikroczipów (prognozowany wzrost o 10 proc.) i ropy (prognozowany wzrost o 73 proc.).