Jako przyczynę rosyjski MSZ wskazał wydalenie dwóch rosyjskich pracowników dyplomatycznych 22 marca br. za działania niezgodne z Konwencją Wiedeńską.

W marcu po zatrzymaniu grupy obecnych i byłych pracowników bułgarskiego wywiadu wojskowego, którym zarzuca sią szpiegowanie na rzecz Rosji, bułgarski MSZ podał, że otrzymał od prokuratury krajowej pismo, informujące, że dwaj rosyjscy dyplomaci prowadzili na terenie Bułgarii działalność niezgodną z Konwencją Wiedeńską. Dowody na tę niezgodną z prawem aktywność Rosjan zebrała Państwowa Agencja Bezpieczeństwa Narodowego (kontrwywiad).

Ambasada Rosji uznała wówczas decyzję bułgarskiego MSZ za bezpodstawną i zadeklarowała, że Rosja zastrzega sobie prawo do analogicznej odpowiedzi.

Ewgenia Manołowa (PAP)