Według stanu z 14 stycznia bieżącego roku rezerwy walutowo-kruszcowe wzrosły w ciągu miesiąca o 7,7 mld dol., czyli o 1,2 proc.

Bank Rosji powiadomił też, że dług zagraniczny Rosji 1 stycznia tego roku wynosił 478,2 mld dolarów, co stanowi wzrost o 2,37 proc. w porównaniu z początkiem ubiegłego roku.