W zamieszczonym nagraniu wideo (https://twitter.com/DefenceHQ/status/1501621370614173701) wyjaśniono działanie broni termobarycznej, przypomniano, że Rosja używała jej zarówno w Afganistanie i Czeczenii, a także to w jakich sytuacjach jej użycie jest zakazane.

Jak zwraca uwagę brytyjskie ministerstwo obrony, samo użycie broni termobarycznej nie jest zakazane, ale jest ściśle regulowane przez prawa wojny. Nie może być używana przeciw celom wojskowym wtedy, gdy może to zagrażać ludności cywilnej, gdy zniszczenia są nieproporcjonalnie duże do korzyści militarnych lub gdy powoduje to niepotrzebne cierpienia. Podkreślono, że jeśli rosyjskie siły użyły na Ukrainie broni termobarycznej przeciw cywilom, będzie to niezgodne z prawem.