Decyzję o ochronie zabytków przed działaniami wojennymi podjęła Rada Miejska Lwowa. Zgodnie z nią zdemontowano drewnianą rzeźbę Jezusa Chrystusa z Katedry Ormiańskiej, najcenniejszą część średniowiecznego ołtarza, który przetrwał II Wojnę Światową, i przeniesiono ją do schronu przeciwlotniczego, gdzie będzie czekała na zakończenie działań wojennych.

Rzeźby, których nie można zdemontować i przenieść, w tym fontanny na Rynku w pobliżu Ratusza, zostały owinięte materiałami ogniotrwałymi i ochronnymi. Posągi świętych wokół katedry łacińskiej są owinięte materiałem ogniotrwałym. Zainstalowano również ekrany ochronne na witrażach w katedrze łacińskiej.

Dziedzictwo UNESCO

W świątyniach i budynkach mieszkalnych unikatowe witraże są osłonięte ekranami ochronnymi, a niektóre są całkowicie demontowane. Wszystkie te zabytki są częścią Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Reklama

Ochroną i demontażem zabytków zajmowali się profesjonalni konserwatorzy i prywatni instalatorzy ze Lwowa. Do pracy włączyli się także polscy konserwatorzy.

Ukraińska Prawda przypomina, że Rosja prowadziła aktywne działania wojenne, w tym naloty na syryjskie miasto Aleppo, które również posiada zabytki historyczno-kulturowe wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. (PAP)