Wraz z Fialą do Kijowa udało się ośmiu członków jego rządu, w tym trzech wicepremierów. Czechy przewodniczą w tym półroczu Radzie Unii Europejskiej.

Szmyhal podkreślił znaczenie przyjazdu czeskich ministrów, których wizyta w Kijowie została opóźniona przez wybuchy w pobliżu stolicy.

"Mimo tak wysokiej reprezentacji prezydencji UE rosyjski agresor kontynuował swoją strategię niszczenia (...) celów cywilnych" - powiedział ukraiński premier. Dodał, że wizyta czeskiej delegacji jest wyrazem ogromnej solidarności i wsparcia. Fiala powiedział, że przyjeżdżając do Kiowa, chciał wysłać sygnał, że Ukraina nie jest sama.

Efektem poniedziałkowych ustaleń są m.in. memoranda o współpracy między ministerstwami spraw zagranicznych obu krajów. We wspólnym oświadczeniu kraje poparły też dalsze sankcje wobec Rosji. Zdaniem Fiali w interesie Czech, Europy i całego świata leży, aby Ukraina miała dość sprzętu wojskowego i mogła się skutecznie bronić.

Reklama

Przedstawiciele rządów rozmawiali także o międzynarodowym wsparciu dla powojennej odbudowy Ukrainy. Uzgodnili, że powinno się w tym celu wykorzystać skonfiskowane mienie rosyjskie. Mówiono także o utworzeniu trybunału, który osądzi rosyjskie zbrodnie wojenne popełnione na Ukrainie i przed którym powinni stanąć politycy i wojskowi wydający rozkazy w tej wojnie.

Fiala pochwalił postępy Ukrainy w wypełnianiu kryteriów, które muszą być spełnione na drodze do UE. Szmyhal zapowiedział na konferencji prasowej, że do końca roku ukraiński parlament, Rada Najwyższa, planuje przyjąć setki ustaw potrzebnych do osiągnięcia dalszych postępów w tym procesie. Powiedział też, że omówił z Fialą realizację siedmiu zaleceń wydanych przez Komisję Europejską. Ich wypełnienie ma otworzyć drogę do dalszych negocjacji akcesyjnych.

Członkowie czeskiego gabinetu spotkał się dotąd także z przedstawicielami innych rządów na wspólnych posiedzeniach, w tym z ministrami z Polski, Słowacji i Izraela.

Z Pragi Piotr Górecki (PAP)