„Te dane wskazują, że gospodarka Ukrainy dostosowuje się i odbudowuje w tempie szybszym, niż zakładano" - oświadczyła minister gospodarki Julia Swyridenko, informując, że odnotowano wzrost PKB pomiędzy IV kwartałem ubiegłego roku a I obecnego o 2,4 proc.

"Wszystko to staje się możliwe m.in. dzięki międzynarodowej pomocy udzielanej przez kraje partnerskie" - podkreśliła minister cytowana przez portal Ekonomiczna Prawda.