Jak wyjaśnił szef sekcji badań w BdE Oscar Arce, choć już w 2019 roku zadłużenie zewnętrzne Hiszpanii przekroczyło poziom 2 bln euro, co odpowiadało 170 proc. PKB tego kraju, ale koronakryzys zwiększył wartość długu.

Z danych hiszpańskiego banku centralnego wynika, że tylko pomiędzy grudniem a czerwcem nastąpił wzrost zewnętrznego zadłużenia Hiszpanii z 2,12 do 2,20 bln euro.

“To jeden z najgorszych obrazów Hiszpanii (…), która dziś jak nigdy w przeszłości uzależniona jest od zagranicznego kapitału” - ocenił madrycki dziennik “El Mundo”. (PAP)