Merkel o relacjach z Wielką Brytanią mówiła podczas debaty w Europejskim Komitecie Regionów - organie doradczym UE, w skład którego wchodzą samorządowcy z państw unijnych - poświęconej prezydencji, którą Niemcy sprawują od lipca. Kanclerz Niemiec zabrała głos poprzez połączenie wideo.

Jak podkreśliła, stosunki UE z Wielką Brytanią są bardzo ważne, również w kontekście partnerstwa między miastami. "To pokazuje, że porozumienie leży w interesie wszystkich. Unia Europejska jest zjednoczona, mówi jednym głosem i chcemy rzeczywiście takie porozumienie osiągnąć. Ale oczywiście musimy się przygotować do takiego scenariusza, że nie będzie porozumienia" - powiedziała Merkel.

Osiągnięcie porozumienia niemiecka polityk oceniła jako pilne również z punktu widzenia Irlandii. "Nie pozostawimy Irlandii samej sobie, będziemy nadal Irlandię wspierać" - zadeklarowała.

"Ale też trzeba spojrzeć prawdzie w oczy, bo porozumienie musi być w interesie zarówno Wielkiej Brytanii, jak i też 27 państw członkowskich" - dodała kanclerz Niemiec.

Reklama

W październiku odbyła się kolejna tura rozmów w sprawie brexitu między negocjatorami z obu stron. Sytuacji nie poprawia nastawienie Wielkiej Brytanii, a zwłaszcza przyjęcie przez Izbę Gmin kontrowersyjnego projektu ustawy o brytyjskim rynku wewnętrznym, który daje możliwość unieważnienia uzgodnień dotyczących Irlandii Północnej w obowiązującej już umowie o wystąpieniu W. Brytanii z UE.

KE wszczęła też 1 października procedurę o naruszenie prawa unijnego przeciw Wielkiej Brytanii w związku z tymi przepisami. Wcześniej Bruksela wezwała Londyn do usunięcia problematycznych elementów z tego dokumentu do końca września, jednak tak się nie stało.

Do nierozstrzygniętych kwestii w rozmowach obu stron należy sprawa pomocy państwa oraz gwarancji równych szans i uczciwej konkurencji dla przedsiębiorstw z UE i Wielkiej Brytanii. Negocjatorzy nie mogą się też porozumieć w sprawie rybołówstwa.

Temat brexitu pojawi się na szczycie unijny, zaplanowanym w Brukseli na czwartek i piątek.

Z Brukseli Agnieszka Ziemska (PAP)

Autorka: Agnieszka Ziemska