Jak wyjaśnił szef socjalistycznego rządu, portugalscy przedsiębiorcy mogą spodziewać się otrzymywania pochodzącego z unijnego budżetu wsparcia do 2026 r. Dodał, że pieniądze te będą przekazywane na podstawie zatwierdzonego w lutym przez rząd Portugalii programu odbudowy i rezyliencji (PRR).

W opublikowanym we wtorek na stronie rządu nagraniu premier Costa zapowiedział, że wypłacane w ramach PRR 4,6 mld euro środków pomocowych to nie jedyne wsparcie dla firm. Zapewnił, że dodatkową pomoc otrzymają one w sposób pośredni.

Antonio Costa sprecyzował, że na dodatkowe wsparcie finansowe liczyć mogą m.in. spółki działające w sektorze budownictwa mieszkaniowego i robót publicznych.

We wtorek deklarację wsparcia przez rząd portugalskich przedsiębiorców złożył również szef resortu gospodarki Pedro Siza Vieira. Stwierdził, że “epidemia może być dobrym momentem, aby na nowo przemyśleć zasady funkcjonowania przemysłu w Portugalii”.

Przedstawiciel rządu przyznał, że odbudowa gospodarki po koronakryzysie może trwać dłużej niż pierwotnie przewidywano. “Prognozy sprzed kilku miesięcy okazały się błędne”, podsumował Siza Vieira.