Szef polskiej dyplomacji podkreślał bliskość relacji polsko-estońskich i akcentował partnerstwo w ramach Unii Europejskiej i NATO.

"Od czasu naszego wspólnego wstąpienia do UE nasze obroty handlowe wzrosły ponad czterokrotnie i sądzimy, że to bynajmniej jeszcze nie koniec" - powiedział Rau. Wśród tematów rozmów wymieniał wspólne projekty infrastrukturalne, m.in. Rail Baltica i Via Baltica. Zaznaczył, że Polska uczestniczy w synchronizacji elektroenergetycznej Estonii i pozostałych państw bałtyckich z kontynentalna Europą.

Reklama

Podkreślił, że Polskę i Estonię łączą wspólne poglądy w kwestii zasadność współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa, także w cyberprzestrzeni. "Ten aspekt naszej dyskusji był szczególnie istotny dla obydwu stron" - dodał Rau.

Zaznaczył, że nasze kraje są bliskimi partnerami w różnych inicjatywach dotyczących bezpieczeństwa, "na czele których wysuwa się Bukareszteńska Dziewiątka, którą traktujemy jako element wzmocnienie relacji transatlantyckich w naszej części Europy".

Poinformował, że zapewnił estońską minister o "pełnym determinacji zaangażowaniu" Polski w bezpieczeństwo Estonii, Litwy i Łotwy. "Zaangażowaniu, które ma długoterminowych charakter. Zamierzamy kontynuować naszą misję Baltic Air Policing oraz naszą obecność wojskową na Łotwie" - zadeklarował Rau.

Zaznaczył, że w rozmowie z estońską minister spraw zagranicznych omówili architekturę bezpieczeństwa we wschodnim sąsiedztwie naszych krajów. "Omówiliśmy napiętą sytuację na Białorusi, agresywną politykę Rosji, a także nasze wspólne zrozumienie dla europejskich aspiracji Ukrainy" - powiedział. Rozmowa dotyczyła też perspektyw Partnerstwa Wschodniego UE.

Jak zaznaczył minister Rau, "we wszystkich tych kwestiach znaleźli z Liimets "wspólnotę poglądów, opinii i oczekiwań". "Niepokoi nas obecność militarna Rosji na wschodniej Ukrainie i także obecność wzdłuż ukraińskich granic oddziałów rosyjskich. One co prawda w większości zostały wycofane, ale sprzęt wojskowy tam na miejscu pozostał" - zaznaczył szef polskiej dyplomacji.

Wskazywał także na wciąż napiętą sytuację i - jak ocenił - zaostrzający się konflikt na Białorusi. Według niego sytuacja sprzed miesiąca związana ze zmuszeniem przez Białoruś do lądowania w Mińsku samolotu Ryan Aia i aresztowanie znajdującego się na jego pokładzie opozycjonisty Ramana Pratasiewicz pokazuje, "jak trudno przewidzieć dalszy rozwój wypadków na Białorusi i trudno w tej kwestii być optymistą".

Wskazał, że razem z szefową dyplomacji Estonii podkreślili wspólne zaangażowanie w promocję Inicjatywy Trójmorza. "Wyraziłem uznanie Polski dla aktywności Estonii w tej dziedzinie. Stwierdziłem, że Estonia jest siłą napędową Trójmorza, jeśli chodzi o budowę jego komponentu cyfrowego" - powiedział Rau.

Zaznaczył, że Polska w pełni popiera koncepcję przekształcenia regionu Trójmorza w ośrodek innowacji w dziedzinie energetyki i inteligentnej mobilności orz globalnego dostawcę rozwiązań informatycznych. "Zgodziliśmy się, że tutaj rola Estonii jest absolutnie wiodąca" - dodał Rau.

Liimets przypomniała, że Polska i Estonia w tym roku obchodzą setną rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych i 30 rocznicę ich wznowienia.

"Przez te wszystkie lata rozwinęliśmy doskonałe relacje pomiędzy krajami. Polska i Estonia myślą podobnie w wielu dziedzinach i chcą współpracować, zarówno dwustronnie, jak i na forach międzynarodowych, i wielostronnych organizacjach" - powiedziała.

Oceniła, że relacje ekonomiczne pomiędzy dwoma państwami są "solidne i z wizją rozwoju". Dodała, że Estonia widzi możliwość współpracy z Polską w dziedzinie nowych technologii, innowacji i gospodarki cyfrowej, a także projektów infrastrukturalnych. Estonia jest też zainteresowana współpracą w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

Mówiąc o współpracy regionalnej podkreśliła, że w ramach inicjatywy Trójmorza współpraca "jest doskonała". "Estonia chce dalej rozwijać to strategiczne partnerstwo i wzmacniać fundusze Trójmorza. To sprawa kluczowa i ważna" - powiedziała.

Szefowa estońskiego MSZ pokreśliła też, że oba państwa działają razem na rzecz bezpieczeństwa w regionie, a także na świecie. Podziękowała Polsce za wkład w misję NATO Baltic Air Policing prowadzoną m.in. w Estonii, a także za utrzymywanie w tym kraju obecności wojskowej w ramach Sojuszu.

Zapewniła, że relacje transatlantyckie są dla "obu krajów bardzo ważne i chcemy je razem rozwijać".