Jak informuje Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych, która jest członkiem unijnej organizacji rolników Copa-Cogeca, Komisja Europejska analizuje obecnie zasady unijnej polityki promocji.

Rozważane są trzy opcje zmian: utrzymanie obecnej formuły, czyli wypracowywanie co roku planu prac, podczas którego KE we współpracy z krajami członkowskimi będzie określała priorytety działań promocyjnych; rozdzielenie działań promocyjnych wewnątrz Unii Europejskiej oraz poza nią, a co za tym idzie rozdzielenie budżetu, oraz stosowanie innych kryteriów podziału pieniędzy oraz wykluczenia niektórych produktów rolnych, takich jak mięso i wina z promocji, a potem kolejnych produktów pochodzenia zwierzęcego.

Analizę wpływu (impact assessment) dla tych trzech opcji, KE ma przygotować do końca listopada br. Z kolei w pierwszym kwartale 2022 r. KE przedstawi konkretne propozycje legislacyjne i wtedy ruszą właściwe negocjacje w ramach trilogów.

Zdaniem eksperta Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych i zarazem przewodniczącego grupy roboczej „Promocja” Copa-Cogeca Jerzego Wierzbickiego, unijna polityka promocji powinna wspierać zrównoważoną transformację, szczególnie w produkcji zwierzęcej. Dlatego Copa-Cogeca całkowicie popiera pierwszą opcję - podkreślił.

Reklama

"Uważamy że pomysły, aby eliminować mięso czy inne produkty rolne z polityki promocji są nieuzasadnione. Jej celem jest bowiem poprawa konkurencyjności europejskiego rolnictwa" - stwierdził Wierzbicki.

Celem dotychczasowej polityki promocji jest zapewnienie konkurencyjności unijnego rolnictwa, a także zwiększenie świadomości na temat jakości produktów żywnościowych UE.

Tegoroczny budżet KE na politykę promocji produktów rolno-spożywczych wynosi 182,9 mln euro, z czego na realizację programów prostych (realizowanych przez jedną organizację - państwo) jest 86 mln euro, programów wielonarodowych - 87,4 mln euro, oraz na inicjatywy własne KE - 9,5 mln euro.

Program prac na 2021 r. skierowany jest na kampanie zgodne z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu. Prawie połowa budżetu zostanie przeznaczona na kampanie promujące produkty ekologiczne, zrównoważone rolnictwo UE oraz rolę sektora rolno-spożywczego w zakresie działań na rzecz klimatu i środowiska. Kampanie będą również podkreślać wysokie standardy bezpieczeństwa produktów rolno-spożywczych UE, a także różnorodną i tradycyjną gamę produktów wspieranych przez unijne systemy jakości.

Kampanie skierowane do krajów spoza UE nakierowane są na rynki o wysokim potencjale wzrostu, takie jak Japonia, Korea Południowa, Kanada i Meksyk. Najczęściej promowane są tam nabiał i sery, oliwa z oliwek i wina.