KE poinformowała, że zatwierdzi dalsze wypłaty w oparciu o realizację inwestycji i reform przedstawionych w Krajowym Planie Odbudowy Łotwy. W całym okresie realizacji KPO kraj ma otrzymać łącznie 1,8 miliarda euro dotacji.

Łotewski plan obejmuje m.in. projekt inwestycyjny o wartości 295 mln euro, mający na celu przebudowę systemu transportowego obszaru metropolitalnego Rygi, przeznaczenie 125 mln euro na przedsiębiorstwa wprowadzające technologie cyfrowe, czy 158 mln euro na reformy i inwestycje na modernizację systemu opieki zdrowotnej.

"Cieszę się, że Łotwa otrzymuje pierwszą wypłatę 237 milionów euro w ramach NextGenerationEU. Stanowi to ważny krok w realizacji ambitnego programu inwestycji i reform określonych w łotewskim planie odbudowy i odporności" - skomentowała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.