"Dzisiejsza Białoruś budzi szczególny niepokój. Tak wielu ludzi cierpi tam z powodu ucisku. Społeczeństwo obywatelskie znajduje się pod ogromną presją. UE stała niezłomnie, zjednoczona w naszym poparciu dla ludności białoruskiej i dla jej pragnienia demokratycznych przemian. Udzieliliśmy znacznego wsparcia finansowego społeczeństwu obywatelskiemu, dziennikarzom, niezależnym mediom i nakładamy sankcje na osoby odpowiedzialne za fałszowanie wyborów, szerzenie przemocy i represje" - oświadczył Charles Michel, w przemówieniu wygłoszonym podczas pierwszego dnia zgromadzenia Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego (EaP CSF), które odbywa się online.

"Ostatnio reżim białoruski podjął również kroki w celu zinstrumentalizowania najsłabszych w każdym społeczeństwie – migrantów – w przerażających warunkach. Odpowiadamy stanowczo. Niedługo zostanie uzgodniony piąty pakiet sankcji UE i rozważamy dalsze działania. Nasze przesłanie do narodu białoruskiego jest jasne: nie zawiedziemy was. Nasze kompleksowe wsparcie gospodarcze dla demokratycznej Białorusi – do trzech miliardów euro – to nasze silne europejskie zobowiązanie do wspierania lepszej przyszłości i demokratycznego wyboru narodu białoruskiego" - dodał.

Reklama

Partnerstwo Wschodnie to część europejskiej polityki sąsiedztwa obejmująca wschodnich sąsiadów UE - Armenię, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzję, Mołdawię i Ukrainę. Celem inicjatywy, której pomysłodawczynią była Polska, wspierana przez Szwecję w 2008 roku, jest pogłębianie więzi politycznych i integracja gospodarcza z 6 wymienionymi krajami.

Forum Społeczeństwa Obywatelskiego PW to platforma współpracy organizacji pozarządowych działających w krajach należących do Partnerstwa.