"Bardzo się cieszę, że przywódcy zdołali w zasadzie uzgodnić szósty pakiet sankcji. Jest to bardzo ważne. Dzięki temu do końca roku Rada powinna być w stanie sfinalizować zakaz importu prawie 90% rosyjskiej ropy. Jest to ważny krok naprzód. Wkrótce wrócimy do kwestii pozostałych 10% ropy rurociągowej" - powiedziała von der Leyen, cytowana w oświadczeniu.

Podkreśliła, że inne elementy uzgodnionego obecnie szóstego pakietu sankcji wobec Rosji są również ważne.

"Jest to de-SWIFTing banku Sberbank. Sberbank jest największym rosyjskim bankiem, posiadającym 37% udziału w rosyjskim sektorze bankowym. Dobrze więc, że teraz pozbywamy się Sberbanku. Obowiązuje zakaz ubezpieczania i reasekuracji rosyjskich statków przez firmy z UE; zakaz świadczenia rosyjskim firmom całego szeregu usług biznesowych. I, co bardzo ważne, zawieszono nadawanie w Unii Europejskiej trzech kolejnych rosyjskich mediów państwowych, które w typowy dla siebie sposób rozpowszechniały dezinformację, jakiej byliśmy świadkami w ostatnich tygodniach i miesiącach" - wskazała szefowa Komisji.

Poinformowała, że przywódcę odbyli także "bardzo dobrą dyskusję" na temat Ukrainy.

Reklama

"Chcę tu podkreślić dwa elementy. Chodzi głównie o wsparcie finansowe, którego Ukraina pilnie potrzebuje. Jak państwo wiedzą, Ukraina potrzebuje obecnie miesięcznie około 5 mld euro na utrzymanie podstawowych usług. Chodzi o wypłatę emerytur, pensji i - jak już wspomniałam - podstawowych, niezbędnych usług. Uzgodniliśmy tam, że z jednej strony odnotowujemy bardzo dobry wynik G7, która wyłożyła już na stół 9,5 mld USD. Z tego 7,5 mld USD to wkład amerykański, a 1 mld euro w ramach grupy G7 to dotacje z Niemiec. Uważamy jednak, że Unia Europejska musi oczywiście również wnieść swój sprawiedliwy udział. Dlatego też pracujemy nad mechanizmem, który pozwoli nam uzyskać nadzwyczajny pakiet pomocy makrofinansowej w wysokości 9 mld euro, nad którego wdrożeniem będziemy pracować w przyszłym tygodniu" - zapowiedziała von der Leyen.

Podczas szczytu "intensywnie" dyskutowano również o odbudowie Ukrainy, podkreśliła.

(ISBnews)