„Łączy nas ten sam cel: wszyscy chcemy niezależnej i odnoszącej sukcesy gospodarcze Ukrainy. Ukraina walczy obecnie o swoje polityczne i terytorialne przetrwanie, a wszystkie nasze wysiłki mają teraz na celu przede wszystkim zakończenie rosyjskiej agresji. W takiej fazie szybkie i pełne przystąpienie do Unii nie jest najważniejszą kwestią” – oświadczył Nehammer.

Jak podkreślił kanclerz, debacie o akcesji Ukrainy do UE „nie powinny towarzyszyć emocje”. „Szybka akcesja Ukrainy nie jest z mojego punktu widzenia realistyczna” – dodał szef rządu Austrii.

„Powinniśmy stworzyć europejski obszar przygotowawczy, który pozwoli Ukrainie krok po kroku zacieśniać współpracę z UE i coraz lepiej dostosowywać się do standardów europejskich. Nam, Austriakom, zajęło to dziesięciolecia, zanim zostaliśmy członkiem UE w 1995 roku” – przypomniał kanclerz.

Zdaniem Nehammera, w trwającej debacie nie poświęca się wystarczająco dużo uwagi praktycznym możliwościom, które przyniosłyby Ukrainie bliższe więzi z UE w wielu dziedzinach i wzmocniły ją gospodarczo. „A właśnie to jest teraz potrzebne” – podkreślił kanclerz.

Reklama

„Dlatego popieram interesujący pomysł prezydenta Francji Emmanuela Macrona, aby stworzyć +Europejską Wspólnotę Polityczną+. Bliska, stopniowa współpraca między UE a Ukrainą byłaby możliwa szczególnie w takich obszarach, jak handel, energetyka oraz polityka klimatyczna, transport, nauka i edukacja, bezpieczeństwo żywnościowe, a także wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa” – wyjaśnił Nehammer.