"Rosja, traktując żywność jako broń (...), ponosi wyłączną odpowiedzialność za wywołany przez nią światowy kryzys bezpieczeństwa żywnościowego. Rada Europejska wzywa Rosję do natychmiastowego zaprzestania atakowania obiektów rolniczych i wywożenia zbóż oraz odblokowania Morza Czarnego, w szczególności portu w Odessie, aby umożliwić eksport zboża i operacje żeglugi handlowej. Rada Europejska podkreśla, że sankcje UE wobec Rosji umożliwiają swobodny przepływ produktów rolnych i spożywczych oraz dostarczanie pomocy humanitarnej" - czytamy w projekcie dokumentu końcowego szczytu unijnych przywódców.

Mają oni również zlecić Komisji Europejskiej i wezwać państwa członkowskie do wspierania krajów rozwijających się w przeprojektowaniu - o ile jest to konieczne - ich łańcuchów dostaw, rozwoju zrównoważonej produkcji żywności, wydajności rolnictwa oraz zdolności agrobiznesu na kontynencie afrykańskim.

Reklama

Jednocześnie, "Unia Europejska pozostaje mocno zaangażowana w zapewnianie dalszego wsparcia wojskowego, aby pomóc Ukrainie w korzystaniu z jej przyrodzonego prawa do samoobrony przed rosyjską agresją oraz w obronie jej integralności terytorialnej i suwerenności". W związku z tym unijni liderzy mają wezwać Radę UE do podjęcia szybkich prac nad dalszym zwiększeniem wsparcia wojskowego dla Ukrainy.

Ponadto, jednym z tematów dyskusji, rozpoczynającego się w czwartek szczytu, będą stosunki Unii Europejskiej z jej partnerami w Europie, w tym propozycja utworzenia Europejskiej Wspólnoty Politycznej, która byłaby "platformą koordynacji politycznej dla krajów europejskich na całym kontynencie".

Jak wynika z projektu konkluzji, w jej skład mogłyby wejść państwa Bałkanów Zachodnich, Partnerstwa Wschodniego, krajów EFTA "i wszystkich innych krajów europejskich, z którymi Unia utrzymuje bliskie stosunki".

Celem byłoby "wspieranie dialogu politycznego i współpracy w kwestiach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, tak aby wzmocnić bezpieczeństwo, stabilność i dobrobyt kontynentu europejskiego".

Z Brukseli Artur Ciechanowicz i Łukasz Osiński