W ubiegłym roku wydano prawie 3 mln takich zezwoleń (2 952 300). W porównaniu z 2020 r. ta liczba wzrosła (dwa lata temu było to 2 258 600), co świadczy o 31-proc. wzroście.

Eurostat podkreśla, iż dane za 2021 r. oznaczają, że liczba wydanych dokumentów osiągnęła poziom sprzed pandemii (w 2019 r. było to 2 955 300).

Co było przyczyną wydania dokumentów?
Reklama
 • zatrudnienie 45 proc.;
 • sprawy rodzinne 24 proc.;
 • edukacja 12 proc.;
 • inne (m.in. ochrona międzynarodowa) 19 proc.

Wśród przyczyn związanych z zatrudnieniem wystąpił wzrost o 47 proc. (w porównaniu z 2020 r.). W przypadku przyczyn rodzinnych to o 14 proc. więcej, z kolei w edukacji o 42 proc., a w grupie inne przyczyny o 15 proc.

Ile zezwoleń wydała Polska?

Eurostat podaje, iż w Polsce wydano ⅓ ze wszystkich zezwoleń, czyli 967 300, co stanowi 33 proc. Hiszpania wydała 371 800, czyli 13 proc., a Francja 285 200, co odpowiada za 10 proc.

Jak zaznacza Eurostat, porównując dane z ubiegłego roku z informacjami z 2020r., największy wzrost całkowitej liczby wydanych zezwoleń wystąpił w przypadku Włoch (+159 proc., liczba wydanych dokumentów wzrosła z 105 700 w 2020 r. do 274 100 w 2021 r.). Kolejnym państwem, gdzie odnotowano większą liczbę wydanych dokumentów, jest Finlandia (+132 proc., w 2020 r. było to 24 800 pozwoleń, a w 2021 r. 57 300). Więcej dokumentów, umożliwiających pobyt obywatelom spoza UE, wydała także Polska (+62 proc., w naszym kraju liczba takich pozwoleń wyniosła w 2020 r. 598 000, w ubiegłym roku było to już 967 300).

Z przedstawionych informacji wynika, iż niektóre państwa zaliczyły spadek ws. liczby tzw. pierwszych zezwoleń na pobyt dla cudzoziemców spoza UE. W Niemczech w 2020 r. wydano 312 700 takich dokumentów, w 2021 r. 185 200, co stanowi spadek o 41 proc. Mniej dokumentów o 7 proc. wydała także Litwa ( spadek z 22 500 do 21 000) oraz o 4 proc. Chorwacja ( spadek z 35 100 do 33 600).

Gdzie do pracy? Gdzie do nauki?

Z danych Eurostatu wynika, że „Polska znalazła się na szczycie listy" tzw, pierwszych zezwoleń na pobyt w UE ze względu na pracę. Pozwolenia na zatrudnienie w Polsce to 790 100 w 2021 r. (27 proc. wszystkich pierwszych zezwoleń wydanych w Unii Europejskiej). Polska była również krajem, który najczęściej wydawał zezwolenia z innych powodów – podkreśla Eurostat (120 500 dokumentów, czyli 4 proc.).

Liderem w kwestii edukacji okazała się Francja w 2021 r. – 90 600 zezwoleń, co stanowi 3 proc.

Gdzie było najwięcej zezwoleń ze względu na sprawy rodzinne? Okazuje się, iż w grupie tych państw znalazły się: Hiszpania (159 200, czyli 5 proc.), Włochy (120 500, czyli 4 proc.) i Francja (93 300, czyli 3 proc.).

Skąd jest najwięcej obywateli w państwach UE?

Eurostat zaznacza, iż grupę, która otrzymała najwięcej tzw. pierwszych zezwoleń na pobyt w krajach UE, stanowią obywatele Ukrainy (875 800, a 83 proc. dokumentów wydała Polska).

Kolejną liczną grupę w UE stanowią obywatele Maroka (150 100 zezwoleń, 50 proc. wydała Hiszpania).

Na trzecim miejscu obywatele Białorusi (149 000, z czego 88 proc. wydano w Polsce).

Kto przyjechał głównie do pracy w państwach UE?
 • Ukraińcy (88 proc.);
 • Białorusini (47 proc.);
 • Hindusi (41 proc.);
 • Rosjanie (35 proc.).
Kto najczęściej uzasadniał swój pobyt w państwach UE sprawami rodzinnymi?
 • Marokańczycy (59 proc.);
 • Brazylijczycy (41 proc.);
 • Turcy (33 proc.).
Kto jest liderem ze względu na kwestie związane z edukacją?
 • Chińczycy (43 proc.);
 • Amerykanie (32 proc.).
W grupie, która otrzymała pierwsze zezwolenie na pobyt w UE z innych powodów, dominowali Syryjczycy (74 proc.).