"Komisja wypłaciła pierwsze 1 mld euro z tego pakietu pomocy makrofinansowej na początku sierpnia. Pozostałe do 3 mld euro zostanie przekazane tak szybko, jak to możliwe" - czytamy w komunikacie.

Pakiet został zaproponowany przez KE w maju br.

Środki zostaną udostępnione Ukrainie w formie długoterminowych pożyczek na korzystnych warunkach. Budżet UE pokryje koszty odsetek i opłaty administracyjne związane z pożyczkami, podano także.

Podobnie jak w przypadku wszystkich poprzednich pożyczek, Komisja pożyczy środki na międzynarodowych rynkach kapitałowych i przekaże środki na tych samych warunkach na Ukrainę.

Reklama

Dotychczas KE udzieliła Ukrainie także pomocy makrofinansowej w wysokości 1,2 mld euro.

Jeżeli Parlament Europejski i Rada zatwierdzą dzisiejszy wniosek oraz podpisany zostanie protokół ustaleń i umowa pożyczki z władzami ukraińskimi, Komisja przekaże kwotę 5 mld euro, podsumowano.

Pożyczki dla Ukrainy będą zabezpieczone gwarancjami udzielonymi przez państwa członkowskie.

(ISBnews)