Ujemne saldo wyniosło 14,7 mld euro, podczas gdy w styczniu - wrześniu 2021 r. było dodatnie i wyniosło 2 mld euro.

"Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 271,4 mld USD, a import 287,2 mld USD (wzrost odpowiednio w eksporcie o 8,1 proc., a w imporcie o 15,5 proc.). Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 15,9 mld USD, w analogicznym okresie 2021 r. było dodatnie i wyniosło 2,5 mld USD" - czytamy w komunikacie.

Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT.

Eksport do Niemiec wzrósł o 15,9 proc. r: r do 69,9 mld euro w I-IX 2022 r.

Reklama

Polski eksport do Niemiec wzrósł o 15,9 proc. r/r i wyniósł 69,9 mld euro w styczniu-wrześniu 2022 r., zaś import w tym czasie wzrósł o 23,9 proc. r/r do 54,7 mld euro, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Udział Niemiec w eksporcie zmniejszył się w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. o 1,1 pkt proc. i wyniósł 27,7 proc., a w imporcie spadł o 0,8 pkt proc. i stanowił 20,5 proc. Dodatnie saldo wyniosło 70,8 mld zł (16,3 mld USD, 15,2 mld euro) wobec 73,6 mld zł (19,4 mld USD, 16,1 mld euro) w analogicznym okresie 2021 roku, podano także.

"Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 65,3 proc. eksportu (w analogicznym okresie 2021 r. 65 proc.), a importu ogółem - 63,4 proc. (wobec 64,5 proc. w styczniu-wrześniu 2021 r.)" - czytamy dalej.

W styczniu-wrześniu br. wśród głównych partnerów handlowych Polski nie odnotowano spadku w eksporcie ani w imporcie w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku, podał także Urząd.

Najszybciej rósł eksport towarów i transakcji niesklasyfikowanych - o 151 proc. r: r w I-IX

Najszybszy wzrost eksportu w styczniu-wrześniu 2022 r. dotyczył towarów i transakcji niesklasyfikowanych w SITC (o 151 proc.), podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"W eksporcie największy wzrost dotyczył towarów i transakcji niesklasyfikowanych w SITC (o 150,1 proc.), paliw mineralnych, smarów i materiałów pochodnych (o 149,3 proc.), olejów, tłuszczy, wosków zwierzęcych i roślinnych (o 93,1 proc.), żywności i zwierząt żywych (o 32,2 proc.), chemii i produktów pokrewnych (o 29,5 proc.), towarów przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 25,6 proc.), surowców niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 17,6 proc.), maszyn i urządzeń transportowych (o 15,4 proc.), różnych wyrobów przemysłowych (o 13,9 proc.) oraz napojów i tytoniu (o 7,4 proc.)" - czytamy w komunikacie.

W imporcie wzrost zanotowano w towarach i transakcjach niesklasyfikowanych w SITC (o 257,8 proc.), w paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (o 110,9 proc.), w olejach, tłuszczach, woskach zwierzęcych i roślinnych (o 88,0 proc.), w surowcach niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 33,1 proc.), w chemikaliach i produktach pokrewnych (o 27,9 proc.), w żywności i zwierzętach żywych (o 27,7 proc.), w towarach przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 26,3 proc.), w różnych wyrobach przemysłowych (o 25,3 proc.), w napojach i tytoniu (o 19,7 proc.) oraz w maszynach i urządzeniach transportowych (o 14,0 proc.), podał też Urząd.

GUS poinformował dziś, że eksport wzrósł o 20,3 proc. r/r do 251,9 mld euro w styczniu-wrześniu 2022 r., zaś import wzrósł w tym okresie o 28,5 proc. r/r i wyniósł 266,7 mld euro.

(ISBnews)