"Czy Polska pójdzie w kierunku optymistycznego scenariusza, czy w kierunku mniej optymistycznym, zależy od decyzji politycznych, które zostały dzisiaj podjęte. Myślę, że kwestia funduszy unijnych jest niezwykle ważna z dwóch powodów. Po pierwsze, jest to bardzo silny sygnał dla inwestorów zewnętrznych, a po drugie - zaletą funduszy unijnych jest to, że trzymają one w rękach decydentów i zmuszają ich do skupienia wydatków na inwestycjach, na budowaniu fundamentów przyszłego wzrostu, a nie na wydatkach na bieżące potrzeby. Myślę, że to, co się stanie na tym froncie, będzie miało znaczenie dla wizerunku Polski, jeśli chodzi BIZ" - powiedziała Javorcik podczas panelu January Monthly Meeting - "Economic Outlook for 2023 zorganizowanego przez American Chamber of Commerce in Poland.

Oprócz otrzymywanych obecnie środków unijnych, Polska stara się o uzyskanie płatności z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). W ramach KPO dla Polski zarezerwowano ok. 58 mld euro - ponad 23,9 mld euro w formie dotacji i ponad 34,2 mld euro w formie pożyczek. Filarami KPO są m.in. innowacyjność, zdrowie, gospodarka, transport i cyfryzacja.

(ISBnews)