Runda zgłoszeń rozpoczęła się w środę o godz. 12:00 i zakończy się 29 marca o godz. 12.00. Aby zdobyć bilet, młodzi ludzie (urodzeni między 1 lipca 2004 r. a 30 czerwca 2005 r.) muszą wejść na stronę Europejski Portal Młodzieżowy i odpowiedzieć na 5 pytań konkursowych i jedno dodatkowe pytanie rozstrzygające. Laureaci będą mogli podróżować po Europie przez okres do 30 dni od 15 czerwca 2023 r. do 30 września 2024 r. Zaproszenie jest otwarte dla kandydatów z Unii Europejskiej i państw trzecich stowarzyszonych z programem Erasmus+ (Islandia, Liechtenstein, Macedonia Północna, Norwegia, Serbia i Turcja).

Uczestnicy będą mogli skorzystać z karty rabatowej, która zapewni im dostęp do ponad 40 tys. zniżek w zakresie transportu publicznego, kultury, zakwaterowania, wyżywienia, sportu i innych usług dostępnych w kwalifikujących się krajach.

Agencje narodowe Erasmus+ wspierają młodych ludzi, organizując spotkania informacyjne przed wyjazdem, by przygotować ich do podróży.

Ponieważ włączenie społeczne jest priorytetem programu Erasmus+, uczestnicy z niepełnosprawnościami lub z problemami zdrowotnymi mogą w trakcie podróży korzystać ze wsparcia. Ponadto w październiku 2022 r. agencje narodowe programu Erasmus+ zainaugurowały „Działanie na rzecz włączenia DiscoverEU”, które pozwala ubiegać się o dofinansowanie organizacjom pracującym z osobami młodymi o mniejszych szansach oraz nieformalnym grupom młodzieży.

Reklama

Z Brukseli Łukasz Osiński