Europejski Bank Centralny (EBC) podniósł trzy podstawowe stopy procentowe o 50 pb, podał bank.

Oznacza to, że stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu i depozytu w banku centralnym wzrosną do odpowiednio: 3,5%, 3,75% oraz 3%, ze skutkiem od 22 marca 2023. Rada oceniła, że sektor bankowy strefy euro jest odporny, ma silną pozycję kapitałową i płynnościową, a zestaw narzędzi politycznych EBC jest w pełni przygotowany do zapewnienia w razie potrzeby wsparcia płynnościowego dla systemu finansowego strefy euro oraz do utrzymania sprawnej transmisji polityki pieniężnej.

Analitycy oczekiwali podwyżki stóp procentowych o 50 pb.

"Rada Prezesów postanowiła podnieść trzy podstawowe stopy procentowe EBC o 50 punktów bazowych. W związku z tym stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy procentowe kredytu banku centralnego na koniec dnia i depozytu zostaną podwyższone odpowiednio do 3,50%, 3,75% i 3%, ze skutkiem od dnia 22 marca 2023 r." - czytamy w komunikacie.

Podwyższony poziom niepewności wzmacnia znaczenie uzależnionego od danych podejścia do decyzji Rady Prezesów w sprawie stóp procentowych, które będą uzależnione od oceny perspektyw inflacyjnych w świetle napływających danych gospodarczych i finansowych, dynamiki inflacji bazowej oraz siły transmisji polityki pieniężnej, podano także.

Reklama

Od początku marca do końca czerwca 2023 portfel programu APP będzie zmniejszany średnio o 15 mld euro miesięcznie, a późniejsze tempo zmniejszania tego portfela będzie ustalane z upływem czasu.

"Rada Prezesów uważnie monitoruje obecne napięcia rynkowe i jest gotowa reagować, gdy będzie to konieczne dla utrzymania stabilności cen i stabilności finansowej w strefie euro. Sektor bankowy strefy euro jest odporny, ma silną pozycję kapitałową i płynnościową. W każdym razie zestaw narzędzi politycznych EBC jest w pełni przygotowany do zapewnienia w razie potrzeby wsparcia płynnościowego dla systemu finansowego strefy euro oraz do utrzymania sprawnej transmisji polityki pieniężnej" - napisano dalej.

Rada oceniła, że portfel APP zmniejsza się w miarowym i przewidywalnym tempie, ponieważ Eurosystem nie reinwestuje wszystkich płatności kapitałowych z zapadających papierów. Spadek ten będzie wynosił średnio 15 mld euro miesięcznie do końca czerwca 2023 r., a jego dalsze tempo będzie ustalane z czasem.

"Jeśli chodzi o PEPP, Rada Prezesów zamierza reinwestować płatności kapitałowe z zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach tego programu co najmniej do końca 2024 r. W każdym przypadku przyszłe wycofanie portfela PEPP będzie zarządzane w taki sposób, aby nie zakłócać właściwego kierunku polityki pieniężnej" - podał EBC

(ISBnews)