"Posłowie zatwierdzili we wtorek 537 głosami, przy 42 głosach przeciw i 38 wstrzymujących się, wniosek o przedłużenie zawieszenia ceł przywozowych, ceł antydumpingowych i środków ochronnych na ukraiński eksport do Unii Europejskiej na kolejny rok, w kontekście rosyjskiej wojny agresji, która utrudnia Ukrainie handel z resztą świata" - czytamy w komunikacie.

Zawieszenie ceł dotyczy owoców i warzyw oraz produktów rolnych i przetworzonych produktów rolnych objętych kontyngentami taryfowymi.

Obecne przepisy dot. zawieszenia ceł wygasają w czerwcu br.

Produkty przemysłowe podlegają zerowej stawce celnej od 1 stycznia 2023 r. na mocy układu o stowarzyszeniu UE-Ukraina, więc nie są objęte nowym wnioskiem.

Reklama

Według Komisji Europejskiej Unia jest największym partnerem handlowym Ukrainy, odpowiadając za 39,5% jej handlu w 2021 r. Handel z Ukrainą stanowi około 1,2% całkowitego handlu UE.

Po zatwierdzeniu przez Radę UE środek zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE i zacznie obowiązywać następnego dnia po jego opublikowaniu.