Intencją państw członkowskich było przyjęcie pakietu przed szczytem Unii Europejskiej, który zaplanowany jest na koniec czerwca. Głównym założeniem 11. pakietu jest uszczelnienie dotychczasowych restrykcji nałożonych na Rosję, aby nie można było ich omijać.

Wprowadza on nowe ograniczenia na zawijanie do europejskich portów rosyjskich statków, zakaz wykorzystywania rosyjskich przyczep (zgodnie z postulatem Polski) oraz przepisy zakazujące eksportu określonych produktów do państw trzecich, które są wykorzystywane do obchodzenia sankcji UE.

Jak zatrzymać obchodzenie przez Rosję sankcji

Pakiet ma wprowadzić nowy system, mający na celu zapobieganie obchodzeniu sankcji poprzez zakaz eksportu określonych towarów do konkretnych państw trzecich, które umożliwiły eksport produktów objętych sankcjami do Rosji.

Reklama

Jest to obwarowane konkretnymi krokami, zakładającymi dialog dyplomatyczny i zgodę Rady.

Ponadto pakiet ma wprowadzić przepis, który uniemożliwi Polsce i Niemcom korzystanie z wyjątku dotyczącego importu ropy z Rosji przez rurociągi (oznacza to w rzeczywistości objęcie sankcjami północnej części rurociągu Drużba).

Do listy sankcji indywidualnych mają zostać dodane 72 osoby fizyczne (w tym odpowiedzialne za nielegalne deportacje dzieci) i 31 osób prawnych (w tym banki).

Z Brukseli Łukasz Osiński