Finalizację prac nad nową polityką migracyjną UE zawartą w Pakcie o migracji i azylu trudno uznać za bezproblemową. Interesy wielu państw członkowskich są bowiem albo rozbieżne, albo wymagają zastosowania różnego rodzaju narzędzi. Włochy koncentrują się na migrantach docierających z Afryki Północnej, Europa Środkowo-Wschodnia alarmuje o zagrożeniach z kierunku wschodniego, a kraje centrum Europy narzekają na przepełnione ośrodki tymczasowe dla uchodźców i migrantów. Temperaturę sporu podgrzewa nie tylko fakt, że reformy z obszaru migracji mają zostać ukończone w najbliższych miesiącach, ale i towarzyszące temu harmonogramowi przyszłoroczne wybory do Parlamentu Europejskiego.

Cały artykuł przeczytasz w dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej i na e-DGP.

ikona lupy />
Migranci na granicy / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe