Na podstawie prerogatyw zawartych rozporządzeniu o usługach cyfrowych (DSA) "Komisja prosi Meta o dostarczenie dodatkowych informacji na temat środków, które zostały podjęte w celu wypełnienia obowiązków związanych z oceną ryzyka i środkami ograniczającymi ryzyko w celu ochrony uczciwości wyborów oraz w następstwie ataków terrorystycznych przeprowadzonych przez Hamas w Izraelu, w szczególności w odniesieniu do rozpowszechniania i wzmacniania nielegalnych treści i dezinformacji" - poinformowała KE.

Podobny wniosek został skierowany także do TikToka, który oprócz tego ma wykazać zgodność swoich działań z zapisami DSA wymagającymi ochrony nieletnich w internecie.

Meta musi dostarczyć informacje dotyczące reagowania kryzysowego do 25 października, a do 8 listopada w sprawie ochrony uczciwości wyborów.

TikTok musi dostarczyć KE wymagane informacje do 25 października w odniesieniu do pytań związanych z reagowaniem kryzysowym oraz do 8 listopada w sprawie ochrony uczciwości wyborów i nieletnich online.

Reklama

Po ocenie udzielonych odpowiedzi KE zdecyduje, czy i jakie będą jej dalsze kroki.

Zgodnie z DSA Komisja może wszcząć formalne postępowania przeciwko Meta, nałożyć grzywny za nieprawidłowe, niekompletne lub wprowadzające w błąd odpowiedzi, lub - w przypadku braku odpowiedzi - podjąć decyzję o zażądaniu informacji w drodze decyzji. W takim przypadku brak reakcji w terminie może prowadzić do nałożenia okresowych kar pieniężnych.

DSA, która weszła w życie w listopadzie 2022 roku, zmusza bardzo duże platformy internetowe i wyszukiwarki do podjęcia większych wysiłków w celu zwalczania nielegalnych treści i zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony swoich usług przed technikami manipulacyjnymi.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz (PAP)