Posłowie wyrażają najgłębszy żal z powodu niewinnych ofiar po obu stronach. Wzywają do trwałego zawieszenia broni i wznowienia wysiłków na rzecz rozwiązania politycznego, pod warunkiem, że wszyscy zakładnicy zostaną natychmiast i bezwarunkowo uwolnieni, a terrorystyczna organizacja Hamas zostanie zlikwidowana.

Potępiając w najostrzejszych słowach atak terrorystyczny Hamasu na Izrael, potępiają również nieproporcjonalną - jak ocenili - izraelską odpowiedź wojskową, która spowodowała śmierć cywilów na niespotykaną dotąd skalę.

Izrael ma prawo do obrony w granicach prawa międzynarodowego - zaznaczają eurodeputowani i wyjaśniają, że oznacza to, że wszystkie strony konfliktu muszą zawsze rozróżniać między bojownikami a cywilami, ataki muszą być kierowane jedynie na obiekty militarne, a cywile i obiekty cywilne nie mogą być celem ataków.

Wyrażając głębokie zaniepokojenie tragiczną i szybko pogarszającą się sytuacją humanitarną w Strefie Gazy, posłowie do PE podkreślają pilną potrzebę pełnego, szybkiego, bezpiecznego i niezakłóconego dostępu pomocy humanitarnej do i w całej Strefie Gazy.

Reklama

Rezolucja wzywa do podjęcia europejskiej inicjatywy na rzecz przywrócenia rozwiązania dwupaństwowego i podkreśla absolutną konieczność natychmiastowego wznowienia procesu pokojowego. Z zadowoleniem przyjmuje wysiłki na rzecz pokoju na Bliskim Wschodzie, poczynione tuż przed atakami przez Unię Europejską i Ligę Arabską.

Posłowie w pełni popierają również Arabską Inicjatywę Pokojową z 2002 r., która oferuje pełną normalizację stosunków między państwem Izrael a wszystkimi państwami arabskimi w zamian za całkowite wycofanie się Izraela ze wszystkich terytoriów palestyńskich i arabskich okupowanych od 1967 roku oraz wzywają do pełnego włączenia Autonomii Palestyńskiej w tym zakresie.

Posłowie wzywają do zakończenia okupacji terytoriów palestyńskich i podkreślają, że izraelskie osiedla na Zachodnim Brzegu, w tym we Wschodniej Jerozolimie, są nielegalne w świetle prawa międzynarodowego. Zdecydowanie potępiają wzrost przemocy ekstremistycznych osadników wobec Palestyńczyków i wzywają do nałożenia na nich unijnych środków ograniczających, w przypadku naruszeń praw człowieka i prawa międzynarodowego.

Rezolucja podkreśla silne poparcie UE dla prac Międzynarodowego Trybunału Karnego i Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości oraz wzywa do pociągnięcia do odpowiedzialności osób stojących za aktami terrorystycznymi i naruszeniami prawa międzynarodowego.

Tekst został przyjęty 312 głosami za, przy 131 przeciw oraz 72 wstrzymujących się.

Z Strasburga Łukasz Osiński (PAP)