Decyzja ta jest zgodna z oczekiwaniami rynku.

"Komitet dąży do osiągnięcia maksymalnego zatrudnienia i inflacji na poziomie 2% w dłuższym okresie. Aby osiągnąć te cele, Komitet postanowił podnieść docelowy przedział stopy funduszy federalnych do poziomu 1,5-1,75% i przewiduje, że właściwe będzie ciągłe podwyższanie tego przedziału. Ponadto Komitet będzie kontynuował redukcję swoich zasobów skarbowych papierów wartościowych, papierów dłużnych agencji i papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką agencji, jak opisano w wydanych w maju Planach redukcji wielkości bilansu Rezerwy Federalnej. Komitet jest mocno zaangażowany w przywrócenie inflacji do celu 2%" - czytamy w komunikacie.

Fed podwyższył prognozy inflacji PCE w USA na 2022 rok

Inflacja PCE w USA wyniesie w tym roku 5-5,3% (wobec 4,1-4,7% oczekiwanych na 2022 r. w marcu br.), wynika z centralnej ścieżki projekcji Banku Rezerwy Federalnej (Fed).

Reklama

Mediana prognoz na 2022 r. wynosi obecnie 5,2% (wobec 4,3% w marcowej projekcji).

Inflacja w tym ujęciu prognozowana jest na poziomie odpowiednio: 2,4-3% w 2023 r. (wobec 2,3-3% w projekcji marcowej) i 2-2,5% w 2024 r. (wobec 2,1-2,4% w grudniowej projekcji).

Mediana prognoz na lata 2023-2024 wynosi odpowiednio: 2,6% i 2,2% (wobec 2,7% i 2,3% w projekcji marcowej).

Fed podwyższył prognozę stopy bezrobocia w USA na lata 2022-2024

Stopa bezrobocia w USA wyniesie w tym roku 3,6-3,8% (wobec 3,4-3,6% oczekiwanych na 2022 r. w marcu br.), wynika z centralnej ścieżki projekcji Banku Rezerwy Federalnej (Fed).

Mediana prognoz na 2022 r. wynosi obecnie 3,7% (wobec 3,5% oczekiwanych w marcu).

Stopa bezrobocia prognozowana jest na poziomie odpowiednio: 3,8-4,1% w 2023 r. (wobec 3,3-3,6% w projekcji marcowej) i 3,9-4,1% w 2024 r. (wobec 3,2-3,7% w projekcji marcowej).

Mediana prognoz na lata 2023-2024 wynosi odpowiednio: 3,9% i 4,1% (wobec 3,5% i 3,6% w projekcji z marca).

Fed obniżył prognozę wzrostu PKB w USA na lata 2022-2024

Wzrost PKB w USA wyniesie w tym roku 1,5-1,9% (wobec 2,5-3% oczekiwanych na 2022 r. w marcu br.), wynika z centralnej ścieżki projekcji Banku Rezerwy Federalnej (Fed).

Mediana prognoz na 2022 r. wynosi obecnie 1,7% (wobec 2,8% w marcowej projekcji).

Wzrost prognozowany jest na poziomie odpowiednio: 1,3-2% w 2023 r. (wobec 2,1-2,5% w projekcji marcowej) i 1,5-2% w 2024 r. (wobec 1,8-2% oczekiwanych w marcu).

Mediana prognoz na lata 2023-2024 wynosi odpowiednio: 1,7% i 1,9% (wobec odpowiednio: 2,2% i 2% w projekcji marcowej).