"Poprawa w 2017 r. wynika m.in. ze wzrostu przewozów intermodalnych, które charakteryzują się wyższą prędkością. Średnia prędkość przewozów intermodalnych wyniosła ok. 30 km/h" - poinformował UTK.

Urząd dodał, że w latach 2010-2012 średnia prędkość handlowa nieznacznie przekraczała 25 km/h. Następnie w latach 2013-2015 obserwowano obniżenie prędkości, co było związane z kumulacją prac modernizacyjnych na sieci kolejowej.

"W latach 2016–2017 większość prac remontowych na torach była już zakończona, stąd wzrost prędkości" - poinformował UTK.

UTK podał też, że prędkość pociągów towarowych w Polsce jest dużo niższa niż w krajach, w których przewozy międzynarodowe pełnią znaczącą rolę.

Urząd dodał, że w Holandii średnia prędkość handlowa wynosiła 64 km/h, w Portugalii wyniosła 54 km/h, W Hiszpanii 53 km/h, na Litwie 39 km/h.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

edytor: Anna Mackiewicz