"Zawarcie umowy jest skutkiem wybrania oferty konsorcjum Ursus Bus w przetargu nieograniczonym organizowanym przez MZA. Całkowita wartość brutto umowy podpisanej przez konsorcjum wynosi 24 981 300 zł" – czytamy w komunikacie.

Autobusy będące przedmiotem umowy będą dostarczane przez wykonawcę w partiach do dnia 21 lipca 2017 r., podano również.

Wczoraj Ursus poinformował, że odnotował 1 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 3,54 mln zł straty rok wcześniej. Strata operacyjna wyniosła 5,93 mln zł wobec 0,94 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 65,53 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 39,11 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 0,69 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3,34 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 203,84 mln zł w porównaniu z 214,13 mln zł rok wcześniej.

Reklama

Przychody ze sprzedaży grupy w III kwartałach 2016r. (po wyłączeniach) wyniosły 203 837 tys. zł i były one niższe od przychodów uzyskanych w III kwartałach 2015r. o 4,8%. Sprzedaż krajowa wyniosła 98 237 tys. zł, co stanowiło spadek o 2,5%, natomiast sprzedaż eksportowa wyniosła 105 600 tys. zł i tym samym obniżyła się o 6,9% w stosunku do III kwartałów 2015 r.

"Obniżenie sprzedaży eksportowej wynika z uwzględnienia w III kwartałach 2015 roku przychodów z realizacji umowy z etiopską spółką METEC (efekt wysokiej bazy). Natomiast w III kwartałach 2016 r. spółka zrealizowała jedynie umowę z etiopską spółką ESC w wartości 58 355 tys. zł. Dodatkową przyczyną obniżenia sprzedaży eksportowej były opóźnienia w rozpoczęciu wysyłek w ramach umowy z tanzańską spółką National Development Corporation o wartości 55 mld USD. Według początkowych ustaleń pomiędzy stronami wysyłki miały się rozpocząć w I kwartale 2016 r. oraz zakończyć w III kwartale 2016 r. Pierwszą część planowanej wysyłki emitent zrealizował w III kwartale 2016 r., natomiast realizacja kolejnych wysyłek będzie realizowana w kolejnych okresach i znacząco wpłynie na wzrost poziomu przychodów przyszłych okresów" - czytamy w raporcie.

"Pomimo wzrostu przychodów ze sprzedaży ciągników na rynku krajowym, po III kwartałach 2016r. nastąpił istotny spadek przychodów z tytułu sprzedaży pozostałych maszyn rolniczych o 10% r/r, co spowodowane jest opóźnieniami w realizacji wniosków o dofinansowanie w ramach unijnego PROW na lata 2014-2020, który jest podstawowym instrumentem finansowym dla polskiego rolnictwa. Harmonogram przyjmowania wniosków o dopłaty w ramach nowej perspektywy PROW na lata 2014-2020 zakładał pierwotnie rozpoczęcie procedur w I kwartale 2016 r., natomiast proces ten jest istotnie opóźniony i według informacji pozyskanych z ARiMR rozpocznie się prawdopodobnie na przełomie II i III kwartału 2017 r." - czytamy także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 82 tys. zł wobec 3,32 mln zł zysku rok wcześniej.

Ursus specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. W 2011 r. spółka Ursus połączyła siły z innym rodzimym producentem maszyn dla rolnictwa - spółką Pol-Mot Warfama. Władze spółki zadecydowały o przeniesieniu produkcji ciągników do Lublina oraz rozszerzeniu zakresu asortymentowego produkowanych wyrobów.

>>> Czytaj też: Nowatorskie autobusy Ursusa. BOŚ Bank sfinansuje produkcję