„Decyzja umożliwia przejęcie nieruchomości pod budowaną drogę i rozpoczęcie procedury odszkodowawczej, a wykonawcy rozpoczęcie prac po przekazaniu placu budowy” - czytamy w komunikacie.

Odcinek S3 pomiędzy Kamienną Górą a granicą państwa w Lubawce ma długość ok. 15,3 km. Realizowany jest w systemie "Projektuj i buduj" przez konsorcjum firm Mosty Łódź (lider) i Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego z Torunia (partner) na podstawie umowy zawartej 17 października 2018 r.

W ramach zadania wybudowana zostanie droga ekspresowa o przekroju dwa pasy ruchu w obu kierunkach, a także węzły drogowe: Kamienna Góra Północ, Kamienna Góra Południe i Lubawka.

Przedmiot zamówienia, poza przebudową istniejącego układu drogowego, sieci i infrastruktury towarzyszącej, obejmuje budowę: 12 obiektów inżynierskich w ciągu drogi S3, 5 wiaduktów nad drogą ekspresową, w ciągu dróg lokalnych, 13 przepustów dla celów ekologicznych - przejścia dla małych zwierząt i płazów.

To ostatni odcinek trasy S3 w Polsce, prowadzącej ze Świnoujścia do Lubawki, który skierowany został do realizacji. Ma powstać do 2022 roku.

O rok dłużej potrwa rozpoczęta w czwartek budowa ponad 16-kilometrowego odcinka z Bolkowa do Kamiennej Góry, ale w tym fragmencie trasy zaplanowano wydrążenie w skałach dwóch najdłuższych tuneli w Polsce.

Trasa S3 jest częścią transgranicznego europejskiego korytarza w połaczeniu drogowym północ-południe. Połączy kraje bałtyckie przez Polskę, Czechy i Austrię z wybrzeżem Adriatyku.(PAP)

Autor: Roman Skiba

ros/ dym/