W sobotę oddana została do ruchu obwodnica Wałcza o długości blisko 18 km w ciągu drogi ekspresowej S10. Koszt inwestycji to ok. 657 mln zł, w tym ponad 264 mln zł stanowiło unijne dofinansowanie.

Dwujezdniowa obwodnica Wałcza o dwóch pasach ruchu w każdą stronę omija miasto od północy. Jak podała GDDKiA na trasie powstało 13 wiaduktów, dwa mosty i dwie estakady o długości 276 m i 760 m oraz cztery wiadukty ekologiczne. Połączenie z pozostałymi drogami zapewniają cztery węzły drogowe: Wałcz Zachód (z DK10 od strony Szczecina), Wałcz Północ (z DW163), Wałcz Wschód (z DK22) i Witankowo (z DK10 od strony Piły).

Obwodnica ma wyprowadzić ruch tranzytowy z Wałcza, przez który prowadzą drogi krajowe DK10 i DK22 oraz dwie drogi wojewódzkie DW163 i DW178. Według szacunków GDDKiA dotychczas przez miasto dziennie przejeżdżało ponad 3 tys. ciężarówek. W efekcie przejazd przez miasto potrafił zająć nawet godzinę. Od soboty pojazdy jadące ze Szczecina przez Piłę i Bydgoszcz do Warszawy omijają Wałcz.

Umowa na budowę obwodnicy Wałcza została podpisana z wybranym wykonawcą w listopadzie 2015 r. Inwestycję realizowała firma Energopol Szczecin. Po tym, jak wykonawca wstrzymał roboty po zrealizowaniu ok. 85 proc. prac., nie zrealizował zadania w terminie, GDDKiA w październiku 2019 r. odstąpiła od umowy z Energopolem Szczecin.

W grudniu 2019 r. ruszyły przetargi na dokończenie inwestycji. Roboty na trasie głównej prowadziła firma PORR, wiadukty i kanał technologiczny wykonywał Budimex, roboty na węzłach kończyła firma Pol Dróg Drawsko Pomorskie, bariery, ogrodzenie i oznakowanie GZD – Saferoad Grawil, a zieleń firma MGM Business z Wałcza.

Reklama

GDDKiA podała przy tym, że węzeł Wałcz Zachód w połowie stycznia 2021 r. zostanie zamknięty, a ruch przekierowany będzie na pozostałe węzły obwodnicy. Przebudowy wymaga odcinek 300 m włączenia węzła do dawnego przebiegu DK10. Po zakończeniu prac w kwietniu, węzeł Wałcz Zachód zostanie ponownie otwarty.

Obecnie opracowywana jest dokumentacja dla obwodnicy Wałcza w ciągu DK22, która powstanie w ramach rządowego „Programu budowy 100 obwodnic”.

W sobotnim oficjalnym otwarciu obwodnicy Wałcza wzięli udział m.in. wicewojewoda zachodniopomorski Marek Subocz, dyrektor szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Łukasz Lendner, poseł PiS Czesław Hoc. (PAP)

autorka: Inga Domurat

ing/ mmu/