Zgodnie z dokumentacją zamieszczoną na platformie zamówień CPK chodzi o przetarg na opracowanie tzw. Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) dla projektu „Budowa linii kolejowej na odc. Katowice – granica państwa – Ostrawa”, z obecnym terminem składania ofert wyznaczonym na 3 lutego br.

Projekt ma obejmować odcinek przyszłej linii kolejowej nr 170 pomiędzy przystankiem Katowice Piotrowice lub Katowice Podlesie (w zależności od wyboru wariantu) i granicą państwa, przedłużenie po stronie czeskiej w kierunku Ostrawy oraz odcinek linii kolejowej Jastrzębie-Zdrój – Wodzisław Śląski wraz z odgałęzieniami do planowanej stacji Jastrzębie-Zdrój Centrum i w kierunku Rybnika.

Linia ta ma być powiązana z infrastrukturą spółki PKP Polskie Linie Kolejowe: zjazdem w kierunku stacji Mikołów na linię kolejową nr 140 (pomiędzy stacjami Łaziska Górne i Mikołów), zjazdem w kierunku stacji Łaziska Średnie, Tychy (w zależności od wariantu) na linię nr 169, zjazdem w kierunku Rybnika oraz Żor pomiędzy stacjami Rybnik i Szczejkowice na linię nr 148, a także zjazdem na linię 158 w pobliżu stacji Wodzisław Śląski i planowanego przystanku Wodzisław Śląski Centrum.

Wykonawca musi uwzględnić prace studialne i projektowe prowadzone przez PKP PLK, a także transgraniczny aspekt projektu, współpracując z czeskim zarządcą infrastruktury kolejowej, który planuje kompleksową modernizację istniejącej linii kolejowej Ostrava – Bohumin oraz budowę krótkiego odcinka łączącego ją z polską częścią inwestycji.

Celem zamówienia ma być przygotowanie dokumentacji wskazującej rekomendowany przebieg linii. Po decyzji CPK ma on zostać zakwalifikowany jako wariant inwestorski do dalszych prac analitycznych w procesie inwestycyjnym.

Podstawowe cele projektu to: utworzenie szybkiego połączenia pomiędzy Katowicami i Ostrawą - będącego połączeniem polskiej i czeskiej sieci kolei dużych prędkości, umożliwiającego uruchamianie szybkich połączeń kolejowych do Pragi, Bratysławy, Budapesztu i Wiednia; a także włączenie do sieci kolejowej Jastrzębia-Zdroju – największego miasta w Polsce pozbawionego połączeń kolejowych.

Pozostałe cele podstawowe to: uwolnienie zdolności przepustowej sieci kolejowej w regionie (dzięki przejęciu części ruchu przez planowaną linię kolejową), a także skrócenie czasów przejazdu pomiędzy miastami Rybnickiego Obszaru Węglowego (Jastrzębie-Zdrój, Żory, Rybnik, Wodzisław Śląski) oraz pomiędzy obszarem ROW a Katowicami i CPK/Warszawą.

Cele uzupełniające, to stworzenie alternatywnego wobec linii nr 93 i 151 ciągu towarowego wraz z przejęciem części ruchu z istniejących przejść granicznych Chałupki i Zebrzydowice, a także - w miarę możliwości technicznych - zapewnienie wysokiej dostępności poprzez obsługę mniejszych miejscowości na trasie oraz wzmocnienie regionalnych połączeń, w tym połączeń transgranicznych.

Niektóre bazowe założenia dla analizowanego projektu, to prędkość projektowa do 250km/h, długość pociągów towarowych 750m oraz zasilanie: 2x25 kV AC na głównym ciągu linii kolejowej. Wykonawca dostanie do analiz zdefiniowane już przez CPK warianty inwestycyjne. W ostatnim etapie jego prac powstać mają elementy koncepcji programowo-przestrzennej dla wybranego wariantu inwestorskiego.

Obecny termin składania ofert to 3 lutego 2021 r. Kryteria wyboru to w 70 proc. cena, w 30 proc. - doświadczenie wykonawcy. Zamówienie ma zostać wykonane w 496 dni od podpisania umowy.

W październiku 2019 r. przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i CPK informowali o zwycięstwie wniosku CPK ws. unijnej dotacji 1,75 mln euro w konkursie w ramach instrumentu CEF (Connecting Europe Facility) pod kątem prac przygotowawczych do budowy nowego kolejowego połączenia Katowic z Ostrawą przez Jastrzębie-Zdrój.

Centralny Port Komunikacyjny (CPK) to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą a Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W jego ramach na ok. 3 tys. ha ma powstać Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie ma obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK ma być wybudowany do 2027 r. wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej.(PAP)

autor: Mateusz Babak

mtb/ drag/