PKP Cargo podała, że w środę otrzymała informację o wydaniu przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgody na dokonanie koncentracji polegającej na utworzeniu przez PKP Cargo oraz LTG Cargo Polska wspólnego przedsiębiorcy.

"Spółka jest w trakcie analizy, czy dla utworzenia wspólnego przedsiębiorcy będą wymagane zgody innych organów antymonopolowych. W przypadku, gdy zgody takie będą wymagane, spółka poinformuje o tym oddzielnym komunikatem" - dodano w środowej informacji.

Pod koniec lutego UOKiK informował, że wniosek w tej sprawie został złożony do Urzędu 19 lutego br. Wyjaśniano wówczas, że wspólny podmiot ma działać jako operator intermodalny na odcinkach międzynarodowych, takich jak Litwa-Polska, Litwa-Włochy oraz Litwa-Niemcy.

W ubiegłym roku prezes PKP Cargo Czesław Warsewicz mówił, że widzi duży potencjał rozwoju współpracy z litewskim przewoźnikiem kolejowym LTG Cargo, a pierwsze wspólne przewozy już są realizowane. Prezes wskazywał też, że polsko-litewska spółka mogłaby realizować przewóz nie tylko kontenerów, ale także np. naczep samochodowych.(PAP)

autor: Michał Boroń

mick/ mk/