Dodała, że jeśli nie będzie odwołań od dokonanego wyboru wkrótce możliwe będzie podpisanie umowy.

Reklama

Rarus przypomniała, że w przetargu wpłynęło w sumie 5 ofert. „Najkorzystniejszą złożyła firma Sweco Polska, która zaoferowała opracowanie dokumentacji za kwotę niemal 1,5 mln zł” – zaznaczyła.

Pozostałe oferty wahały się od blisko 1,5 mln zł do ponad 2,2 mln zł. GDDKiA przewidziała na inwestycję ponad 1,6 mln zł.

Oferty były oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów: cena (60 proc.) oraz kryteria pozacenowe - doświadczenie zespołu projektowego (30 proc.) i doświadczenie geologa (10 proc.).

Przetarg dotyczył wykonania koncepcji programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym. Inwestycja będzie częścią drogi krajowej nr 28, która biegnie od miejscowości Zator do przejścia granicznego w Medyce. Inwestycja ma już decyzję środowiskową.

Jak podkreśliła Rarus, koncepcja programowa doprecyzuje wypracowane dotąd przez GDDKiA założenia projektowe i przedstawi wariantowe rozwiązania obiektów drogowych i inżynierskich. Po jej przygotowaniu GDDKiA podejmie decyzje, co do rozwiązań projektowych i technologii budowy. Dokument uściśli również zakres rzeczowy i finansowy inwestycji.

Przyszła obwodnica będzie miała ok. 3 km długości, w jej ramach powstaną też m.in. trzy mosty.

I etap obwodnicy Sanoka, który oddano pod koniec stycznia 2020 r., pozwolił na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miasta w kierunku przejścia granicznego Krościenko–Smolnica.

„Nowa trasa poprawi dostępność komunikacyjną Sanoka i ułatwi wyjazd w kierunku Przemyśla i dalej do przejścia granicznego w Medyce i Korczowej łączących Unię Europejską z Ukrainą” – powiedziała Rarus.

Obwodnica Sanoka będzie realizowana z rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Na Podkarpaciu powstanie osiem inwestycji, które będą finansowane z tego programu.

Rządowy program zakłada, że do 2030 r. powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o długości ok. 820 km. Koszt realizacji obwodnic oszacowano na blisko 28 mld zł. (PAP)

autor: Wojciech Huk

huk/ mmu/