„Od 1 stycznia 2024 roku będzie można zdawać egzamin na prawo jazdy i prowadzić samochód od 17. roku życia” – oznajmiła Borne, wyrażając przekonanie, że będzie to „prawdziwy plus” dla uczącej się młodzieży.

Obecnie osoby, które skończyły 17 lat, mogą we Francji prowadzić samochód tylko w asyście osoby pełnoletniej, ale samodzielnie mogą siąść za kierownicą dopiero po ukończeniu 18. roku życia. Teraz ten próg zostanie obniżony do 17 lat.

Z uwagi na to, że wypadki drogowe są we Francji najczęstszą przyczyną śmierci wśród osób w wieku 18-24 lat, Borne zapowiedziała zwracanie szczególnej uwagi na „wymagany poziom” umożliwiający otrzymanie prawa jazdy. Podkreśliła przy tym, że w krajach sąsiednich, które obniżyły próg uzyskiwania prawa jazdy do 17. roku życia, nie wzrosła liczba wypadków.

Kilka organizacji wyraziło sprzeciw wobec planów rządu. „Jest to wbrew temu, co należy zrobić, by obniżyć do 2030 r. o połowę liczbę zgonów na drogach” – oświadczył prezes Ligi przeciw Przemocy na Drogach Jean-Yves Lamant.

Reklama

Grupa szkół kształcących na prawo jazdy ECF wyraziła w oświadczeniu „pełne wsparcie” dla obniżenia wieku umożliwiającego uzyskanie prawa jazdy, oceniła jednak, że powinno temu towarzyszyć „obowiązkowe dalsze kształcenie po uzyskaniu prawa jazdy”.