"Komisja Europejska przyznała spółce Centralny Port Komunikacyjny dofinansowanie w wysokości ok. 290 mln zł, czyli prawie 64 mln euro, z instrumentu CEF +Łącząc Europę+ na opracowanie projektu budowlanego dla strategicznej linii Kolei Dużych Prędkości między Warszawą i Łodzią. Nowy, 140-kilometrowy, odcinek KDP dwukrotnie skróci czas przejazdu między tymi dwoma miastami, włączając lotnisko CPK w sieć kolejową" - poinformował w piątek rzecznik CPK.

Łącząc miasta

Jak podano, dofinansowanie obejmuje opracowanie pełnej dokumentacji projektowej, niezbędnej do rozpoczęcia budowy dwóch odcinków: od Warszawy Zachodniej do skrzyżowania z linią kolejową nr 11 (LK11) na obszarze planowanego węzła CPK oraz od skrzyżowania z LK11 do stacji kolejowej Łódź Niciarniana.

Reklama

Wartość projektu została oszacowana na około 350 mln zł, z czego 85 proc., czyli ok. 64 mln euro (ok. 290 mln zł) stanowi dofinansowanie z UE.

"Lotnisko CPK wraz z nową linią KDP między Warszawą i Łodzią stanowią ważny element transeuropejskiej sieci TEN-T, czyli strategicznej unijnej infrastruktury transportowej. To bardzo dobra wiadomość, że Komisja Europejska konsekwentnie utrzymała ją na liście swoich priorytetów, które będą dofinansowywane ze środków wspólnotowych" – zaznaczył wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK.

Główna stacja przesiadkowa w Polsce

Z kolei prezes spółki CPK Mikołaj Wild dodał, że odcinek Warszawa-CPK – Łódź jest kluczowy dla całego systemu kolejowego CPK; ma on zapewnić dojazd nie tylko do nowego lotniska, ale również do głównej stacji przesiadkowej w Polsce.

Spółka informuje, że dla linii KDP między Warszawą i Łodzią trwają już zaawansowane prace projektowe. Dokumentację dla odcinka Warszawa-CPK przygotowuje od listopada ubiegłego roku konsorcjum Biura Projektów "Metroprojekt" i Sud Architekt Polska. Zaprojektowanie dalszego fragmentu linii od CPK do Łodzi spółka CPK powierzyła konsorcjum firm Egis Poland, Egis Rail i Jaf–Geotechnika.

Odcinek między Warszawą i Łodzią będzie częścią linii kolejowej nr 85, czyli tzw. szprychy nr 9. Wraz z dalszym odcinkiem od Łodzi do Wrocławia i Poznania będą stanowić linię "igrek" (od swojego kształtu). W pierwszym etapie pociągi jadące tą trasą będą mogły osiągać prędkość eksploatacyjną do 250 km/h, a docelowo nawet 350 km/h.

Z Warszawy do Łodzi szybciej

Dzięki inwestycji czas przejazdu między Warszawą a Łodzią skróci się do ok. 45 minut; obecnie pokonanie tej trasy pociągiem trwa dwa razy dłużej. Podróżni dojadą do lotniska CPK z Warszawy w ok. 15 minut, a z Łodzi w ok. pół godziny. W planach UE linia kolejowa Warszawa - Łódź – Poznań/Wrocław to część składowa Europejskiego Korytarza Transportowego TEN-T Morze Północne – Morze Bałtyckie.

W 2021 roku spółka CPK pozyskała w ramach unijnego instrumentu CEF ok. 110 mln zł na wykonanie projektu budowlanego dla tunelu dalekobieżnego CPK w Łodzi i dla studiów wykonalności odcinka: Warszawa – Łódź – Sieradz – Poznań.(PAP)

autorka: Agnieszka Grzelak-Michałowska