W 2021 r. liczba osób, które straciły życie w wypadkach drogowych, wzrosła o 6 proc. r:r. Liczba osób, które zmarły w wyniku wypadku, osiągnęła w UE 19 917 (dla porównania w 2020 r. było to 18 834) – informuje Eurostat.

„Wzrost w 2021 r. nastąpił po bezprecedensowym spadku w 2020 r., który wynikał z ograniczeń COVID-19, wpływających na przewozy pasażerskie”– podkreśla Eurostat.

Ile osób straciło życie w wypadkach w krajach UE w przeszłości?

Reklama

W 2011 r. liczba ofiar wypadków drogowych w państwach UE przekroczyła 28 tys. Jak zmieniały się statystyki w ciągu 10 lat?

 • 2011 r. (28 730)
 • 2012 r. (26 487)
 • 2013 r. (24 213)
 • 2014 r. (24 132)
 • 2015 r. (24 358)
 • 2016 r. (23 808)
 • 2017 r. (23 392)
 • 2018 r. (23 328)
 • 2019 r. (22 756)
 • 2020 r. (18 835)
 • 2021 r. (19 917)

Wskaźniki śmiertelności na drogach w UE. Gdzie są najniższe i najwyższe?

W 2021 r. w Unii Europejskiej wskaźnik śmiertelności w wypadkach drogowych wyniósł 45 (na milion mieszkańców).

Gdzie były najniższe wskaźniki ws. ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych?

 • Malta (17/mln);
 • Szwecja (20/mln);
 • Dania (22/mln).

Gdzie odnotowano najwyższe wskaźniki ws. ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych?

 • Rumunia (93/mln);
 • Bułgaria (81/mln);
 • Łotwa (78/mln).

Co dane mówią o Polsce i sąsiednich krajach?

W Polsce wskaźnik ws. ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych w 2021 r. wyniósł 59/mln. Z danych wynika, że wspomniany wskaźnik był wyższy w porównaniu z krajami sąsiadującymi.

 • Litwa (53/mln);
 • Czechy (50/mln);
 • Słowacja (45/mln);
 • Niemcy (31/mln).

Wypadki w 2022 r. Co pokazały wstępne dane KE?

Ze wstępnych danych Komisji Europejskiej za 2022 r. wynika, że w wypadkach drogowych w krajach UE życie straciło ok. 20,6 tys. osób (to wzrost w porównaniu z 2021 r. o 3 proc. Wskaźnik śmiertelności ws. wypadków drogowych w Unii Europejskiej wyniósł 46/mln.

Jak wypada Polska i sąsiadujące z nią kraje w statystykach KE? W Polsce zmniejszyła się liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych, wspomniany wskaźnik wyniósł 51/mln w ubiegłym roku. Litwa (43/mln), Czechy (50/mln), Słowacja (46/mln) oraz Niemcy (34/mln).

Na podstawie wstępnych danych wynika, że najwyższe wskaźniki odnotowano w przypadku: Rumunii (86/mln), Bułgarii (78/mln), ale trzeciego miejsca nie zajęła tym razem Łotwa (60/mln), niechlubne podium zamyka Chorwacja z wynikiem 71/mln.

W przypadku najniższych wskaźników śmiertelności nastąpiła również zmiana. Wskaźnik na Malcie wzrósł z 17/mln (w 2021 r.) do 50/mln (w 2022 r.). Drogi w UE były najbezpieczniejsze w Szwecji (21/mln), Danii (26/mln) oraz Irlandii (31/mln).

„W przypadku większości państw wyniki za 2022 r. opierają się na danych wstępnych i mogą ulec zmianom przy publikacji ostatecznych danych jesienią 2023 r." – przypomina w komunikacie KE.