Zakaz jazdy dotyczy pojazdów oraz zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton, z wyjątkami. Obowiązywać będzie w sobotę 18 maja w godz. 18.00-22.00 i w niedzielę 19 maja w godz. 8.00-22.00

Powodem ograniczeń jest święto Zielonych Świątków, które przypada w niedziele. Z zakazu zwolnione są autobusy oraz ciężarówki przewożące m.in. lekarstwa, środki medyczne, paliwa oraz żywe zwierzęta. Tak samo nie dotyczy on pojazdów, które biorą udział w akcjach ratowniczych i humanitarnych albo pomagają w usuwaniu awarii lub skutków klęsk żywiołowych.

Ponadto na ruch pozwolono również pojazdom powracającym z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego bądź do odbiorcy przewożonego ładunku. Jeśli kierowca wjedzie na teren Rzeczpospolitej poza terminami/godzinami obowiązywania ograniczeń, może poruszać się w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy, zakaz nie będzie dotyczył też pojazdów, które oczekują na jej przekroczenie. Pełen katalog pojazdów, których te przepisy nie dotkną wykazany jest w rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 31 lipca 2007 r.